SZKOLENIA PRODUKCYJNE

 

Obowiązujące trendy szkoleniowe przewidziane na lata 2023-2025 w branży produkcyjnej koncentrują się przede wszystkim na uaktualnianiu umiejętności pracowników i ich stałej edukacji. W obecnych czasach szkolenia dla produkcji powinny obejmować tematykę związaną z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii produkcyjnych, zarządzaniem produkcją, zasobami ludzkimi, lepszym wykorzystaniem zasobów naturalnych, a także szkolenia z optymalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto szkolenia produkcyjne powinny skupiać się na podnoszeniu świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także wdrażaniu technik doskonalenia produkcji i optymalizacji kosztów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ROZWIĄZANIA SZKOLENIOWE DLA PRODUKCJI  Zapoznaj się z ofertą szkoleniową przygotowaną przez naszych ekspertów dla branży produkcyjnej

  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga

  Szkolenia dla pracowników, liderów i kierowników produkcji

  Współczesna branża produkcyjna stawia przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań i oczekiwań. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest posiadanie zespołu pracowników, liderów i kierowników produkcji, którzy są doskonale przygotowani do wykonywania swoich zadań. Szkolenia w ramach tej branży są zróżnicowane i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania oraz obszarów odpowiedzialności.

  Zobacz więcej

  Pierwszym zasadniczym aspektem jest szkolenie skierowane do pracowników produkcyjnych. Stanowią oni podstawową siłę roboczą w zakładzie produkcyjnym, a ich umiejętności i wiedza bezpośrednio wpływają m.in. na jakość i wydajność procesu produkcyjnego. Dlatego organizowane są szkolenia, które pozwalają zdobyć i udoskonalić konkretne umiejętności związane z produkcją.

  Szkolenie dla brygadzistów i mistrzów obejmuje takie obszary jak obsługa maszyn i urządzeń, narzędzia zarządzania produkcją, kontrola jakości oraz środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

  Kolejnym kluczowym elementem są szkolenia kierowane do liderów produkcyjnych. To właśnie oni pełnią rolę przewodników dla pracowników na co dzień i mają za zadanie zarządzać zespołem produkcyjnym, organizować pracę oraz dbać o optymalizację produkcji.

  Szkolenia dla liderów produkcji skupiają się na rozwijaniu wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, planowania produkcji, organizacji procesów produkcyjnych, monitorowania wyników oraz rozwiązywania problemów.

  Najwyższym szczeblem w hierarchii są dyrektorzy i kierownicy produkcji, którzy odpowiadają za strategiczne zarządzanie procesami produkcyjnymi w firmie.

  Szkolenia dla kierowników produkcji to zaawansowane programy, które koncentrują się na kwestiach strategicznych, takich jak optymalizacja procesów, planowanie rozwoju, kontrola kosztów czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Kierownicy produkcji muszą być w stanie podejmować decyzje, które wpłyną na długoterminową efektywność i konkurencyjność firmy na rynku.

  Jakich zagadnień dotyczą szkolenia produkcyjne?

  Szkolenia z produkcji to kluczowy element rozwoju zarówno pracowników produkcji, jak i kadry kierowniczej. W obecnych czasach umiejętność doskonalenia procesów produkcyjnych i skutecznego zarządzania nimi jest niezwykle istotna.

  Uczestnicy szkoleń, w tym inżynierowie produkcji i mistrzowie produkcji, zdobywają wiedzę i umiejętności, których skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio w wynikach produkcyjnych prowadzonych przedsiębiorstw produkcyjnych.

  Rozumiemy, że fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. Dlatego szkolenia w tej dziedzinie pozwalają na zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami, które obejmują zarówno aspekty techniczne, jak i umiejętności pracowników, aby wpływać na efektywność produkcyjną.

  Zarządzanie Projektami i Procesami Produkcyjnymi

  Szkolenia w tym zakresie to doskonalenie umiejętności w planowaniu, monitorowaniu procesów produkcyjnych. Skupiają się na efektywności, jakości i oszczędnościach. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, wdrażając metody Lean, co przekłada się na optymalizację procesów, wyższą wydajność i satysfakcję klienta.

  Szkolenia kierowane są do dyrektorów, kierowników produkcji i pracowników, umożliwiając efektywne zarządzanie zespołem oraz wykorzystanie narzędzi Lean do usprawnienia procesów produkcyjnych.

  Zarządzanie Linią Produkcyjną

  Szkolenia te są dostosowane do specyfiki produkcji i logistyki w firmach produkcyjnych. Obejmują narzędzia i techniki, które pozwalają na efektywne zarządzanie produkcją oraz skuteczne wdrożenie zmian. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy. Programy szkoleniowe kładą nacisk na utrzymanie ruchu maszyn i sprzętu, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności produkcji.

  Optymalizacja pracy linii produkcyjnej jest jednym z głównych celów tych szkoleń, co przekłada się na szybszą produkcję, niższe koszty oraz większą elastyczność w dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych. Skuteczność tych szkoleń jest widoczna bezpośrednio w osiąganych wynikach produkcyjnych. Szkolenia są dostosowane do potrzeb zarówno managerów produkcji, jak i inżynierów oraz brygadzistów, zapewniając praktyczne umiejętności, które przekładają się na poprawę wydajności i skuteczności ich pracy.

  Zarządzanie Strategiczne w Produkcji

  Dla liderów i kierowników produkcji zarządzanie strategiczne to kluczowy element skupiający się na długofalowym planowaniu i osiąganiu celów strategicznych. Szkolenia w tym obszarze koncentrują się na opracowywaniu strategii produkcji, analizie rynku i konkurencji, a także podejmowaniu kluczowych decyzji, które wpływają na przyszłość firmy. W ramach tych szkoleń uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie Lean Management, co pozwala na efektywne zarządzanie zespołem oraz wykorzystanie narzędzi Lean do usprawnienia i zoptymalizowania poszczególnych procesów produkcyjnych.

  Na szkoleniach jest zapoznanie się także z Lean Manufacturing, czyli systemem zarządzania, który ma na celu dostarczanie klientowi produktów najwyższej jakości przy minimalizowaniu marnotrawstwa i eliminowaniu niepotrzebnych operacji w procesie produkcji. Jest to podejście obejmujące różne poziomy organizacji, w którym efektywność i jakość są widoczne bezpośrednio w codziennej pracy.

  Dzięki Lean Manufacturing możliwe jest zastosowanie technologii i kapitału ludzkiego w celu sprawdzenia, usprawnienia i zoptymalizowania procesów produkcyjnych oraz motywowania pracowników. W rezultacie skuteczność całego przedsiębiorstwa jest widoczna bezpośrednio w jakości produktów i wydajności pracy. Kaizen, czyli stały proces doskonalenia, jest integralną częścią szkoleń Lean, co przyczynia się do nieustannego doskonalenia i efektywności całego przedsiębiorstwa, widocznych w jakości produktów i wydajności pracy. W latach 2023-2025 branża produkcyjna będzie świadkiem dynamicznych zmian. Aby sprostać wyzwaniom, niezbędne są szkolenia dla produkcji i szkolenia dla firm produkcyjnych, które skupią się na szkoleniach zarządzania.

  Dyrektorów, kierowników produkcji, brygadzistów i mistrzów czekają kursy i szkolenia, które pomogą im w harmonogramowaniu produkcji oraz optymalizacji procesów. Celem szkoleń jest wzmocnienie umiejętności pracowników i doskonalenie podstawowych fundamentów zakładu produkcyjnego.

  Skuteczność tych działań będzie widoczna bezpośrednio w poprawie efektywności pracy i konkurencyjności firm. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne szkolenia, by dostosować się do nowych trendów i wyprzedzić konkurencję, identyfikując obszary do poprawy. Firma szkoleniowa taka jak Certes może dostosować szkolenie przygotowane specjalnie dla Twojej firmy, aby sprostać jej indywidualnym potrzebom.