ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ


Obszar efektywności osobistej zmienił się w perspektywie ostatnich lat. Aktualne czasy pokazują, jak ważną kwestią jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, kreatywności oraz elastyczności do szybko zmieniającej się rzeczywistości. „Trzeba biec ile sił, żeby utrzymać się w tym samym miejscu” powiedziała bohaterka książki Lewisa Carrolla. Nowe czasy wymaga od nas ciągłego rozwoju i crossowania umiejętności.  

Szkolenia z rozwoju osobistego podejmują tematy zarówno w obszarze sfery zawodowej jak i prywatniej. Poniżej przedstawiamy tradycyjne szkolenia z zakresu zarządzania czasem, asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz aktualne trendy szkoleń dotyczących mental health
czy odporności psychicznej.


Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, materiały inspiracyjnej) oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele zawodowe.

   

  Komunikacja i budowanie trwałych relacji

  Skuteczna komunikacja to wyzwanie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania dotyczące preferowanego stylu komunikacji. Świadomość i zrozumienie tych różnic jest fundamentalne w kontekście efektywnej komunikacji w zespole. Dodatkowo, gdy pojawiają się czynniki utrudniające ten proces takie jak stres, duża odpowiedzialność, czy praca pod presją czasu, to jasne i zrozumiałe wyrażanie opinii oraz oczekiwań jest kluczowe.

   

  Mindfulness at work – trening uważności

  Kurs składający się z dwóch dwudniowych szkoleń, przeznaczony jest dla kupców negocjujących porozumienia z określeniem warunków bieżącej lub przyszłej współpracy z dostawcami w sytuacjach budujących napięcie i konflikty.

   

  Multitasking w pracy zdalnej

  Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szczupłego zarządzania w organizacji oraz nabycie umiejętności w zakresie dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz usługach tak, aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna.

   

  Odporność psychiczna MTQ 48

  Głównym celem szkolenia „Odporność psychiczna MTQ48” jest przybliżenie koncepcji rozwoju siły i odporności psychicznej, pokazania obszarów do pracy. Ważnym aspektem będzie zakotwiczenie narzędzia i tematu w obecnej sytuacji (ciągle zmieniające się wymogi, potrzeba szybkiego i adekwatnego reagowania i radzenia sobie z przeciwnościami). 

   

  OUT OF THE BOX i techniki kreatywnego myślenia

  Uczestnicy szkolenia „Out of the box i techniki kreatywnego myślenia” będą identyfikować osobiste schematy, które jednocześnie ułatwiają i utrudniają innowacyjność. Rozwiną własny poziom kreatywności, będą kwestionowanie status quo. Zrozumieją istotę korzystania z różnego rodzaju sposobów myślenia, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów.

   

  Trening asertywności

  Celem „Treningu asertywności” jest taka zmiana postaw i umiejętności uczestników szkolenia, aby potrafili budować poczucie odpowiedzialności za własną komunikację
  w wyrażaniu swoich racji, opinii, pomysłów, konstruktywnym feedbacku
  oraz asertywnej odmowie.

   

  Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji

  Uczestnicy szkolenia „Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji” pobudzą zdolności do generowania w krótkim czasie wielu różnorodnych pomysłów na rozwiązanie danego problemu. Przećwiczą techniki twórczego myślenia oraz grupowe metody tworzenia nowych rozwiązań. Odkryją, z jakich przyczyn nasze naturalne chęci do poznawania nowego mogą być hamowane lub wspomagane. 

   

  Zarządzanie czasem pracy

  Celem szkolenia „Zarządzanie czasem pracy” jest poznanie najważniejszych czynników oraz narzędzi wzmacniających skuteczność osobistą z obszaru planowania, organizowania pracy własnej oraz zarządzania czasem. Umiejętność adekwatnego doboru odpowiednich narzędzi (kompetencje i zasoby) do realizacji celów oraz zaplanowanych wcześniej działań. 

   

  Zarządzanie emocjami

  Głównym celem szkolenia „Zarządzanie emocjami” jest poznanie mechanizmów / źródeł negatywnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi w kontekście trudnych sytuacji i ciągłych zmian. Uczestnik zdiagnozuje własne stresory, najczęstsze objawy i reakcje na stres. Uświadomi sobie zagrożenia kumulowania negatywnych emocji w organizmie. Nabędzie umiejętność świadomego zarządzania emocjami.

   

  Zmiana jako szansa dla zespołu – „ujarzmić zmianę”

  Celem szkolenia „Zamiana jako szansa dla zespołu – ujarzmić zmianę” jest uświadomienie uczestnikom nieuchronności zmian (świat vs. organizacja, ewolucja vs. rewolucja)
  oraz ich roli w jej efektywnym przeprowadzeniu, co ma budować postawę współodpowiedzialności oraz wpływu.

  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW