KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar: TTT – Train The Trainers

Głównym celem Akademii Train The Trainers jest rozwijanie kompetencji w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń (online i stacjonarnych), efektywnego przekazywania wiedzy i wykorzystywania różnorodnych metod trenerskich wzbudzających zaangażowanie Uczestników, znajomości procesu grupowego i cyklu uczenia dorosłych, stworzenia narzędzi do prowadzenia szkoleń i innych działań rozwojowych oraz „miękkich” umiejętności.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą Broszurą – Train The Trainers, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.Program został podzielony na dwa etapy

 • Train The Trainers - Trening
 • Train The Trainers - Master class

Podczas projektu Akademii Train The Trainers Uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi metodami szkoleniowymi, takimi jak: dyskusje moderowane, scenki symulacyjne, mini wykłady, prezentacje, praca indywidualna, praca w podgrupach.
Uczestnicy pracują warsztatowo. Poprzez ćwiczenia uczą się i wyciągają wnioski. Samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi. Diagnozują własne kompetencje w kwestii TTT – poszukiwanie własnych sposobów na efektywniejsze prowadzenie szkoleń oraz biorą udział w tzw. samplingach - próbkach trenerskich. Otrzymują także praktyczne narzędzia usprawniające prowadzenie efektywnych szkoleń.

Założenia programu

 • Rozwinięcie kompetencji trenerskich pracowników – trenerów/ ekspertów wiedzowych w organizacji we wszystkich etapach: planowania, realizacji i badania efektywności szkoleń
 • Zapoznanie się z różnymi formami rozwojowymi: szkolenia online i stacjonarne, webinary, warsztaty, trening umiejętności, facylitacje, blended learning itp.
 • Zdobycie wiedzy jak przygotować prezentację, skrypt, scenariusz, instrukcje do ćwiczeń
 • Poznanie narzędzi trenerskich do diagnozy potrzeb i prowadzenia szkoleń zdalnych, m.in. Zoom, MS Teams, narzędzia Google, Kahoot, Miro, Whiteboard
 • Trening umiejętności udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności zadawania pytań, diagnozy potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń, prezentacji i wystąpień publicznych

Zakres tematyczny obszaru TTT


WARSZTAT 1 - Profesjonalny trener wiedzy, trener/ szkoleniowiec, facylitator i moderator


WARSZTAT 2 - Profesjonalna i ciekawa prezentacja/ wystąpienie


WARSZTAT 3 - Diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych


WARSZTAT 4 - Projektowanie i przygotowanie szkoleń


WARSZTAT 5 - Ewaluacja szkoleń - ocena efektywności szkoleń i innych działań rozwojowych


WARSZTAT 6 - Prowadzenie szkoleń – trening

WARSZTAT 1 - Profesjonalny facylitator i moderator


WARSZTAT 2 - Wyzwania w pracy trenera


WARSZTAT 3 - Narzędzia diagnostyczno-rozwojowe w przydatne w pracy trenerskiej


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


  Przykładowe produkty z kategorii Akademia Rozwoju