Szkolenia zarządzanie projektami

Agile – zwinne zarządzanie projektami

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Agile – zwinne zarządzanie projektami” jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z głównych zwinnych metodyk i ich praktyk. W szczególności uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał framework’u SCRUM, metodyki AgilePM do zarządzania zakresem projektu w przyrostowy sposób dbając o optymalny poziom jakości z dostarczanego rozwiązania.


Korzyści dla uczestnika

 • Zastosować odpowiedni model Agile do własnego projektu ze szczególnym uwzględnieniem właściwego podejścia do zastosowania metodyki AgilePM
 • Będą w stanie zastosować artefakty AgilePM w zależności do cyklu życia projektu
 • Przeprowadzać spotkania i funkcjonować w samoorganizujących się zespołach Scrum
 • Będą prowadzili efektywne projekty

Korzyści dla organizacji

 • Wzbudzenie myślenia projektowego i procesowego
 • Wzrost skuteczności pracy zespołowej
 • Wyższe wyniki biznesowe

Program szkolenia
 1. Wymagania klienta jako warunek krytyczny sukcesu
 • Proces budowy wartości dla Klientów – stymulowanie wzrostu przychodów poprzez dostarczane produkty
 • Zasady tworzenia wartości dla Klienta – ewolucja koncepcji 4P
 • Scenariusze zarządzania wartością poprzez zarządzanie wartościami dla klientów
 • Instrumenty tworzenia wartości dla Klienta oraz sposoby ich pomiaru
 • Model procesu innowacji wartości oparty na rozwiązywaniu problemu Klienta
 • Proces oceny rentowności naszych obecnych i przyszłych Klientów
 1. Budowanie zespołów SCRUM.
 • Krytyczne czynniki sukcesu dla zespołów SCRUM
 • Budowanie zaufania w zespołach adaptacyjnych
 • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową
 • Centryczna struktura organizacyjna
 • Samodyscyplina zespołu
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
 • Konstruktywne reakcje i postawy – zestaw praktycznych wskazówek dla Właściciela Produktu
 1. Techniki i narzędzia analizy biznesowej produktu
 • Planowanie komunikacji w Analizie Produktowej
 • Techniki zarządzania rentownością implementowanych funkcjonalności
 • Planowanie procesu Zarządzania Wymaganiami i adaptacyjny cykl wytwórczy
 • Proces Zarządzania Konfiguracją i Zmianami
 • Produkty Analizy Biznesowej
  • Wymagania biznesowe
  • Lista interesariuszy projektu
  • Ograniczenia i założenia
 • Techniki i metody analizy biznesowej
  • Model Mentalny
  • Mapa Customer Journay
  • CATWOE
  • Diagramy przepływu danych
  • 5Why
  • Dekompozycja funkcjonalna
  • Wywiady
  • Technika MoSCoW
  • Analiza MOST
  • Analiza PESTLE
  • Prototypowanie
  • Warsztaty wymagań
  • Analiza ryzyka
  • Scenariusze i przypadki użycia
  • Analiza SWOT
  • Historyjki użytkownika
  • Test widny
  • Tworzenie Persony 1. Zarządzanie jakością w projekcie
 • Czym jest jakość? – główne pojęcia i terminy
 • Jakość a miary efektywności w zarządzaniu projektami
 • Na czym polega zarządzanie jakością w projekcie? – przegląd rozwiązań i najlepszych praktyk.
 • Myślenie systemowe – ewolucyjne podejście do jakości w projektach
 1. Zarządzanie jakością w projekcie
 • Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki
 • Interesariusze i klienci – siła wymagań a możliwości realizacyjne
 • Rezultaty planowania jakości – czyli jak zbilansować nasze możliwości
 • Czym jest zapewnianie jakości? – warsztat symulacyjny.
 • Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki
 • Określanie działań zapewniania jakości
 • Audyty i przeglądy jakości – zbiór najlepszych praktyk
 • Ścieżka jakości a ścieżka krytyczna – czyli jak poruszać się w piramidzie ograniczeń?
 • Zapewnianie jakości i kontrola zmian – kształtowanie jakości poprzez dochodzenie do doskonałości rozwiązania (analiza pułapek i trudnych sytuacji- ćwiczenia).

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Ten 2 dniowy interdyscyplinarny warsztat przeznaczony jest zarówno dla całych zespołów projektowych jak i pojedynczych ich członków, przygotowany specjalnie by wzmocnić podstawowe i niezbędne umiejętności wykorzystania metodyk zwinnych do zarządzania projektami. Uczestnicy oprócz gruntownej wiedzy o metodykach zwinnych dowiedzą się jak wykorzystywać ją w praktyce i jak utrzymać dyscyplinę jej wykorzystania tak, by stale podnosić efektywność swoich zespołów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką dostarczania produktów przy wykorzystaniu ram postępowania m.in. AgilePM, SCRUM, KANBAN.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia