Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


STORYTELLING
W SPRZEDAŻY

Cele szkolenia

Sprzedaż transformuje. Zmienia się rynek, zmieniają się klienci. Próba adoptowania się do tych błyskawicznych zmian bardzo często w intuicyjny sposób zmienia się w podejście zwane potocznie metodą tzw. prób i błędów. Wyzwanie polega jednak na tym, że obecnych Klientów wcale nie jest łatwo pozyskać, utrzymać na dłużej, zyskać ich ciekawość oraz zaangażowanie.

Propozycją zainteresowania Klienta ideą, produktem, pomysłem nie jest już tylko dostarczenie wielu precyzyjnych informacji, ale obudzenie emocji. Badania pokazują, że prezentacja handlowa naszpikowana „suchymi” parametrami, danymi technicznymi itp. Bardzo szybko „ulatuje” z głowy i pamięci Klienta.

Steve Jobs, który zapoczątkował tę metodę, nie mówił o parametrach komputera, ale budził emocje pośród swoich Odbiorców. Ideą komunikacji w przekonywaniu do usługi czy produktu staje się kreowanie emocji a nie gotowych produktów. Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkolenia są dobre praktyki i narzędzia w zakresie sprzedaży narracyjnej oraz technik storytellingowych na bazie rozwiązań opracowanych przez S. Jobs’a.


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do sprzedaży i jakie praktyki gwarantują sukces sprzedażowy
 • Zrozumie, jak wykorzystywać skuteczne, nowoczesne praktyki sprzedażowe z wykorzystaniem metodologii „sprzedaży narracyjnej’ oraz „storytellingu”
 • Wypracuje nowe nawyki, które pozwolą osiągać skuteczność w pozyskiwaniu Klientów i finalizowaniu kontraktów

Korzyści dla organizacji

 • Osiąganie wyższej skuteczności w obszarze celów biznesowych
 • Zysk, rozumiany jako osiąganie założonych KPI przez pracowników
 • Wzrost rentowności i zyskowności transakcji
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej – umiejętność wyróżnienia się na tle konkurencji poprzez wykorzystanie budzących emocje strategii storytellingowych

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które pracują w działach handlowych, w obszarze sprzedaży i obsługi Klienta zarówno w sektorze B2B jak i B2C. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć mocy storytellingu i w oparciu o sprawdzone mechanizmy storytellingowe opracować własne historie i narracje, które będą wspierały sprzedaż po powrocie ze szkolenia.

  Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia rynkowe w zakresie perswazji i pozyskiwania przychylności decydentów.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: