Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Efektywna komunikacja międzykulturowa
w biznesie

Cele szkolenia


Szkolenie "Efektywna komunikacja międzykulturowa w biznesie" skierowane jest na uświadomienie uczestnikom istoty ich własnej kultury, zwracając uwagę na jej atuty i potencjalne słabości, widziane w kontekście dynamicznego środowiska biznesowego. Program szkoleniowy wyposaża uczestników w umiejętności analizy i przeciwdziałania różnicom międzykulturowym. Tematyka obejmuje wpływ kultury na kluczowe obszary biznesu, takie jak strategia, motywacja, struktura organizacyjna, styl zarządzania, kontrola, komunikacja oraz relacje z klientami. Adresowane jest do pracowników regularnie kontaktujących się z przedstawicielami innych kultur w codziennej korespondencji, rozmowach biznesowych, negocjacjach, a także dla tych, którzy współpracują z przedstawicielami różnych kultur w ramach globalnej firmy.Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: