DOFINANSOWANIA

Wiemy jak ważny jest rozwój każdej organizacji. Wiemy też, że środki, które możemy przeznaczyć na ten cel, bywają mocno ograniczone. Dla naszych Klientów pozyskujemy finansowanie na wspólne przedsięwzięcia, zarówno z funduszy UE jak i ze środków publicznych oraz innych programów, takich jak fundusze norweskie lub szwajcarskie.

Przygotowujemy projekty m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz ośrodków kultury. Na lata 2008-2022 pozyskaliśmy ponad 350 mln PLN na różnego rodzaju projekty szkoleniowe, doradcze, informatyczne, inwestycyjne, B+R i inne. W ramach realizowanych projektów szkoliliśmy pracowników, doradzaliśmy organizacjom w zakresie ich rozwoju, prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe i wdrażaliśmy ich wyniki, wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek, wyposażaliśmy pracownie w szkołach, tworzyliśmy klasy patronackie we współpracy z pracodawcami i finansowaliśmy zajęcia dodatkowe oraz staże/praktyki uczniów. Pozwalaliśmy zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w postaci staży dla osób wchodzących na rynek pracy lub będących w trudnej sytuacji życiowej, wdrażaliśmy e-usługi i doposażaliśmy jednostki samorządu terytorialnego w sprzęt komputerowy. Wspomagaliśmy gminne ośrodki kultury w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i wciąż pomagamy im dokonać konwersji cyfrowej swojej działalności. Organizowaliśmy działania outplacementowe pomagające zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy lub zmienić kwalifikacje. Wspieramy także firmy i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zwiększania dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, zarówno przez szkolenia i doradztwo, jak i przez inwestycje w infrastrukturę. Jako grantodawca udzielaliśmy wsparcia dla osób otwierających działalności gospodarcze, a także wspieramy jako operator BUR sektor turystyczny i sektor nowoczesnych usług biznesowych w zakresie finansowania szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników tych sektorów.

Klienci i nasi Partnerzy cenią nas za kompleksową obsługę - od rozpoznania potrzeb, audytu i ustalenia kierunków rozwoju, przygotowania koncepcji, budżetu i wniosku o dofinansowanie, złożenia dokumentacji konkursowej, poprzez zarządzanie projektami (doradztwo w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów), rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem, aż po przygotowanie do kontroli unijnej.

Pozyskujemy finansowanie w następujących obszarach: