Dofinansowania  DOFINANSOWANIA


Pozostałe projekty


Wiemy jak ważny jest rozwój każdej organizacji. Wiemy też, że środki, które możemy przeznaczyć na ten cel, bywają mocno ograniczone. Dla naszych Klientów pozyskujemy finansowanie na wspólne przedsięwzięcia, zarówno z funduszy UE jak i ze środków publicznych oraz innych programów, takich jak fundusze norweskie lub szwajcarskie oraz EOG.

Przygotowujemy projekty m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, szkół oraz ośrodków kultury. Na lata 2008-2022 pozyskaliśmy ponad 350 mln PLN na różnego rodzaju projekty szkoleniowe, doradcze, informatyczne, inwestycyjne, B+R i inne. W ramach realizowanych projektów szkoliliśmy pracowników, doradzaliśmy organizacjom w zakresie ich rozwoju, prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe i wdrażaliśmy ich wyniki, wprowadzaliśmy nowe produkty na rynek, wyposażaliśmy pracownie w szkołach, tworzyliśmy klasy patronackie we współpracy z pracodawcami i finansowaliśmy zajęcia dodatkowe oraz staże/praktyki uczniów. Pozwalaliśmy zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w postaci staży dla osób wchodzących na rynek pracy lub będących w trudnej sytuacji życiowej, wdrażaliśmy e-usługi i doposażaliśmy jednostki samorządu terytorialnego w sprzęt komputerowy. Wspomagaliśmy gminne ośrodki kultury w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i wciąż pomagamy im dokonać konwersji cyfrowej swojej działalności. Organizowaliśmy działania outplacement’owe pomagające zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy lub zmienić kwalifikacje. Wspieramy także firmy i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zwiększania dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, zarówno przez szkolenia i doradztwo, jak i przez inwestycje w infrastrukturę. Jako grantodawca udzielaliśmy wsparcia dla osób otwierających działalności gospodarcze, a także wspieramy jako operator BUR sektor turystyczny i sektor nowoczesnych usług biznesowych w zakresie finansowania szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników tych sektorów.

Klienci i nasi Partnerzy cenią nas za kompleksową obsługę - od rozpoznania potrzeb, audytu i ustalenia kierunków rozwoju, przygotowania koncepcji, budżetu i wniosku o dofinansowanie, złożenia dokumentacji konkursowej, poprzez zarządzanie projektami (doradztwo w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów), rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem, aż po przygotowanie do kontroli unijnej.

Przykładowe projekty (spoza głównych obszarów):