Szkolenia zarządzanie projektami  Szkolenia zarządzanie projektami


Zarządzanie zespołem projektowym

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia „Zarządzanie zespołem projektowym” jest przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania zespołach we wszystkich etapach projektu. Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych. Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań. Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem. Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera. Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi. Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi. Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i złożonych przedsięwzięć projektowych. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki projektu poszczególne metody i techniki zarządzania.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem oraz narzędzi i technik skutecznej komunikacji w zespole
 • Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w odniesieniu do kolegów z zespołu
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi
 • Nabycie umiejętności przygotowywania projektów
 • Nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Dostrzeganie punktów krytycznych w projektach
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach

Korzyści dla organizacji

 • Wyższe wyniki biznesowe z realizowanych projektów
 • Większa satysfakcja klientów
 • Wzrost efektywności i zadowolenia pracowników

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołami projektowymi. Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu projektami usprawniającymi. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole projektowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: