Szkolenia menedżerskie Szkolenia menedżerskie


Learning Agility

Cele szkolenia


Ilość zmian i sytuacji, w których przychodni nam adoptować się do nowej rzeczywistości stale rośnie. Dziś wiele firm, instytucji doświadcza intensywnych transformacji. Ponadto, widać wyraźnie, że zmian tych nie da się „przeczekać”, tylko trzeba podejmować niekiedy trudne i odważne decyzje w zakresie reagowania i tworzenia środowiska dla innowacyjnych rozwiązań.

Zgodnie z badaniem Korn Ferry Institute Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World tych, którzy odnoszą sukcesy, od tych, którym się nie udaje, odróżnia pewna kompetencja. Można ją zdefiniować jako zwinność uczenia się - Learning Agility.

Learning Agility to umiejętność zwinnego uczenia się, oduczania się i uczenia na nowo. To także sprawność w zakresie krytycznego myślenia o wyzwaniach codziennego życia, połączonego z refleksją, wyczuleniem na informacje zwrotne i umiejętnością zmieniania swojego sposobu postępowania w zmiennej rzeczywistości. Takie podejście odwołuje się do pracy na takich kompetencjach jak:

 • Kooperacja (współpraca),
 • Skuteczność operacyjna,
 • Krytyczne myślenie,
 • Komunikacja i budowanie relacji partnerskich,
 • Wywieranie wpływu,
 • Kreatywność

Bazując na powyższym modelu, szkolenie obejmuje zapoznanie z kluczowymi obszarami Learning Agility takimi jak:

 1. Mental Agility – rozumiane jako oduczanie się starych rzeczy i uczenie się na nowo, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność.
 2. Self- awerness – jako rozumienie mocnych i słabych stron, poszukiwanie informacji zwrotnej, wyjście z silosów, budowanie osobistej odpowiedzialności i wzmacnianie współpracy, która prowadzi do wartościowych rozwiązań.
 3. People Agility – rozumiane jako współpraca i partnerstwo, otwartość na innych, czerpanie radości ze współpracy z różnymi grupami, zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 4. Change Agility – rozumiane jako gotowość do kierowania działaniami transformacyjnymi, ciągłego odkrywania nowych opcji,
 5. Results – rozumiane jako skuteczność biznesowa nastawionej na rezultaty (realizacja celów, empowerment, diversity&inclusion)

Cel główny

Zapoznanie uczestników z modelem Learning Agility umożliwiający zwiększenie indywidualnej efektywności pracowników w sytuacjach zawodowych poprzez umiejętność zarządzania emocjami i podnoszenie poziomu samoświadomości oraz wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji w zespole wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie.


Korzyści dla uczestnika


 • Rozwinięcie zdolności zwinnego uczenia się
 • Wzrost kreatywności i innowacyjności
 • Zbudowanie skutecznych relacji zespołowych
 • Zwiększenie samowiedzy i poszukiwanie informacji zwrotnej
 • Gotowość do kierowania działaniami transformacyjnymi
 • Skuteczność biznesowa i realizacja celów
 • Budowanie odporności psychicznej
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wpływu
 • Wzrost zrozumienia roli w kształtowaniu zespołowości
 • Rozwinięcie umiejętności samodzielności i odpowiedzialności
 • Skuteczne kreowanie rozwiązań na bazie działania
 • Wzrost asertywności, akceptacji i aktywności

Korzyści dla organizacji


 • Redefinicja rozwoju pracowników w organziacji.
 • Określenie kierunku rozwoju w oparciu o predyspozycje danego pracownika, poziom kompetencji i przewidywaną ścieżkę rozwoju kariery.
 • Zwiększenie skuteczności doboru działań rozwojowych do potrzeb.
 • Umiejętność współtworzenia zespołu.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji oraz wywierania wpływu w roli lidera.
 • Skuteczność biznesowa
 • Rozwinięcie postawy wychodzenia z inicjatywą, myślenia innowacyjnego i kreatywności.
 • Szersza perspektywa w kreowaniu rozwiązań skłaniająca eksperymentowania oraz wymiany wiedzy, doświadczenia i kompetencji pomiędzy poszczególnymi działami i ludźmi.
 • Tworzenie rozwiązań uwzględniających różne perspektywy i ponad interesami własnymi pracownika/ zespołu/ działu.
 • Umiejętność włączania do kooperacji i korelacji odpowiednich interesariuszy/ grup interesariuszy.
 • Zrozumienie swojej roli i wpływu na zespołowość oraz osiągane wyniki własne i zespołu.
 • Budowanie odporności psychicznej poprzez wzmacnianie więzi, uważność i empatię.

Program szkolenia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: