Szkolenia menedżerskie

Motywowanie, budowanie zaangażowania i relacji w zespole hybrydowym

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Motywowanie, budowania zaangażowania i relacji w zespole hybrydowym” jest uświadomienie Uczestnikom, że w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się wszechobecną informacją i błyskawicznymi zmianami, praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w znacznej mierze jest niewykorzystywane. Gdy mówimy o pomaganiu ludziom w osiąganiu motywacji, pełnego zaangażowania i spełnienia zawodowego, nic nie jest ważniejsze niż praca zespołowa. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie, którzy ufają członkom swojego zespołu, otwarcie się komunikują, angażują się, biorąc odpowiedzialność zarówno za swoje wyniki, jak i wyniki zespołu, będą osiągać lepsze rezultaty pracy przy większym poczuciu sukcesu.


Korzyści dla uczestnika

 • Przedstawienie wpływu zaufania i otwartej komunikacji na poziom zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki
 • Wypracowanie nowych zasad w kontekście pracy zdalnej
 • Zrozumienia wpływu systemu komunikacji i współpracy, na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowania i efektywności pracy
 • Umiejętności odwoływania się do zasobów i mocnych stron w komunikacji
 • Rola konfliktu i informacji zwrotnej w budowaniu zaangażowania
 • Uzyskanie wiedzy o sposobach porozumienia przy zaangażowaniu wszystkich członków zespołu
 • Budowanie odpowiedzialności nie tylko indywidualnej, ale też współodpowiedzialności za pracę zespołu

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost zaangażowania wszystkich pracowników
 • Wzrost efektywności pracowników
 • Otwarta komunikacja w zespole
 • Wzmocnienie współpracy w zespole
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym