Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu

Cele szkolenia

Szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” zaczynamy od uświadomienia Uczestnikom, czym jest work life balance. W dwa dni przybliżamy idee podejście WLB, które z uwagi na coraz powszechniejszy format pracy zdalnej lub hybrydowej, dla wielu osób stało się codziennością. Długotrwała praca przy komputerze i dyżury pod telefonem oraz zredukowany kontakt bezpośredni ze współpracownikami – to wszystko sprawia, że czujemy się bardziej obciążeni, a niekiedy nawet wypaleni. Jak znaleźć sposoby na odnalezienie się w tej sytuacji?

Uczestnicy szkolenia będą mieć okazję odkryć swoje nieuświadomione potrzeby i wypracować strategie budowania własnych ścieżek równowagi, efektywności i rozwoju. By zadbać o psychiczny dobrostan należy zrozumieć swoje reakcje na zmianę, zidentyfikować blokady i bariery utrudniające wdrażanie usprawnień, a także zrewidować postawy oraz zachowania. Nauka asertywnych strategii oraz technik medytacyjnych i relaksacyjnych pozwala wypracować balans między pracą a czasem wolnym. Osiągnięcie równowagi pozwala budować poczucie sprawczości i chroni przed fatalnym w skutkach wypaleniem.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: