Szkolenia efektywność osobista


Efektywna komunikacja ułatwiająca współpracę
- Extended DISC®

Cele szkolenia


Komunikacja interpersonalna leży u podstaw wszelkich interakcji pomiędzy ludźmi. Skuteczność radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych oparta jest na 3 poziomach efektywnej komunikacji – poziomie wiedzy (wiedzieć jak?), umiejętności (potrafić zastosować w praktyce) i postawy (mieć przekonanie do takiego zachowania).

Umiejętności komunikacyjne oraz asertywność bezpośrednio łączą się z inteligencją społeczną, która wraz z modelem inteligencji emocjonalnej przejawia się w zdolności porozumienia z ludźmi oraz zachęcania ich do współpracy. Jest to wyczulenie na potrzeby innych, połączone z umiejętnością okazywania im empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań.


Korzyści dla uczestnika


 • Rozwinięcie świadomości własnego stylu komunikacji.
 • Dostosowanie komunikacji do różnych sytuacji.
 • Motywacja i skuteczność w pracy.
 • Rozwój umiejętności asertywności.
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami.

Korzyści dla organizacji


 • Poprawa ogólnej efektywności komunikacji.
 • Wzrost asertywności i klarowności relacji w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pracowników.
 • Redukcja presji i stresu w komunikacji.
 • Budowanie autorytetu i eliminacja blokad komunikacyjnych.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Podczas warsztatu skoncentrujemy się na wskazaniu istotności przekazywania wiedzy i przekazaniu umiejętności jej przekazywania i kaskadowania w procesie instruktażu/szkolenia, mentoringu i coachingu. Uczestnicy poznają model Herseya-Blancharda w celu wykorzystania go do identyfikacji poziomu gotowości pracowników do pozyskiwania wiedzy na jeden z trzech wspomnianych sposobów. Uczestnicy będą mogli zweryfikować jaki jest ich indywidualny styl przekazywania wiedzy i rozpocząć proces zmian w bardziej efektywnym przekazywaniu wiedzy. Otrzymają kluczowe narzędzia do planowanie, kontroli, przeprowadzania i podsumowania procesu przekazywania wiedzy. W szkoleniu wykorzystane zostaną symulacje rozmów np. instruktażu, próbki szkoleń, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, business case’y i dyskusje z uczestnikami.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: