CYFROWE
PRZYWÓDZTWO

ZARZĄDZANIE 4.0 – CYFROWE PRZYWÓDZTWO


Cyfryzacja to z całą pewnością jeden z najistotniejszych i najbardziej domagających się uwagi trendów XXI wieku. Transformacja cyfrowa i cyfrowe przywództwo to wyjątkowo złożony proces, który wymaga od menedżerów i liderów szerokiego wachlarza kompetencji. Budowanie zespołów wirtualnych, zdolność błyskawicznej adaptacji do zmian w ramach zmieniającego się otoczenia biznesowego czy umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą w ramach złożonych i interdyscyplinarnych zespołów, to tylko kilka z kluczowych kompetencji przyszłości.

Współcześni menedżerowi muszą nabywać co raz to nowe umiejętności by sprostać aktualnym oczekiwaniom i podejmować strategiczne decyzje. Konieczność poznawania nowych rozwiązań (szkoleń oraz kursów z cyfrowego przywództwa) i nowinek technologicznych oraz działania mające na celu monitorowanie skutecznych procesów stają się dziś bezsprzecznie priorytetem każdej świadomej organizacji.

Warsztaty z zakresu cyfrowego przywództwa wprowadzą każdą organizację w XXI wiek.


Skorzystaj ze szkoleń z Transformacji cyfrowej! Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!
  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla Przemysłu 4.0 przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.

  SZKOLENIA DLA PRZEMYSŁU 4.0 — NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Wiemy jak kluczową rolę w XXI wieku ogrywa dobór odpowiednich mechanizmów, narzędzi oraz metodyk w procesie rozwoju świadomych przedsiębiorstw. Polecamy — stworzone przez ekspertów i konsultantów CERTES — najnowsze szkolenia z obszaru CYFROWEGO PRZYWÓDZTWA w kontekście Przemysłu 4.0.
   

  LIDER 4.0

  Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji związanych z transformacją cyfrową. Poznanie zakresu zmiany, narzędzi związanych z badaniem gotowości cyfrowej, określenia obszarów, od których należy rozpocząć cyfryzację. Szkolenie ma pomóc liderom zmiany w określeniu celów transformacji, nauczyć prowadzenia rozmów z dostawcami technologii. Pokazać jakimi kompetencjami powinien charakteryzować się Lider P4.0

   

  PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI W WIRTUALNYM ŚRODOWISKU

  Głównym celem szkolenia „Przywództwo i zarzadzanie zespołami w wirtualnym środowisku” jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz zdolności budowania zespołów w realiach gospodarki cyfrowej. Uczestnicy zapoznają się tematyką doboru członków zespołu, motywowania, rozwijania kompetencji, wyznaczania celów i monitorowania oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Podczas szkolenia rozwijane będą kompetencję w zakresie transformacji cyfrowej.

   

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z WYKORZYSTANIEM CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI

  „Zarządzanie zespołem wirtualnym z wykorzystaniem technologii cyfrowej” przygotowuje do samodzielnego i efektywnego sprawowania funkcji liderskich / menedżerskich w zespołach wirtualnych, rozproszonych. Poza umiejętnościami związanymi z nabyciem kompetencji menedżerskich, usługa przygotowuje do samodzielnego użytkowania, korzystania i biegłego posługiwania się narzędziami technologii cyfrowych usprawniających zarządzanie zespołem.

   

  UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY I DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ

  „Umiejętność współpracy i dzielenia się wiedzą w ramach złożonych interdyscyplinarnych zespołów” przygotowuje do samodzielnego kierowania i koordynowania procesów związanych z dzieleniem się wiedzą w ramach interdyscyplinarnych zespołów oraz do inicjowania współpracy między zespołami. Ponadto warsztat przygotowuje do budowania zespołów w realiach gospodarki cyfrowej.

   

  KOMUNIKACJA 4.0

  Głównym celem warsztatu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznych oraz praktycznych zagadnień obejmujących obszar komunikacji oraz trendów w komunikacji w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Ukształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania do praktyki wiedzy o nowoczesnych formach komunikacji interpersonalnej i marketingowej obszaru Przemysłu 4.0.

   

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  Podczas warsztatu Uczestnicy poznają etapy procesu zmiany, zasady i techniki zarządzania zmianą oraz prawidłowy przebieg zmian. Dowiedzą się także jak identyfikować rolę wprowadzanej zmiany w przedsiębiorstwie i rozpoznają główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i zdolności do zarządzania procesami zmian – menedżerowie będą potrafili skutecznie wdrożyć transformację cyfrową.

   

  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KOMUNIKACJI

  Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z obszaru korzystania z nowych technologii w pracy w kontakcie z pracownikami oraz Klientami. Nowoczesne technologie pozwalają na tworzenie i edycje gier online, wirtualnych tablic, komunikatorów online, storytellingu czy pracy z dyskami sieciowymi i chmurą.
   

   

  E-FIRMA

  E-Firma – pozwala na lepsze zrozumienie czym jest transformacja cyfrowa i jak przekształcić firmę w nowoczesną organizację przyszłości zgodną z zasadami Przemysłu 4.0. Wiedza pozyskana na szkoleniu pozwoli zrozumieć zasady transformacji cyfrowej, cel tego działania oraz przygotować się do rozpoczęcia cyfryzacji.
   
  BUSINESS CASE STUDY

  Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi projektami rozwojowymi, prezentującymi nasze doświadczenie i stosowane rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. W ostatnich latach realizowaliśmy wiele różnorodnych projektów dla Klientów z rozmaitych branż.
   

  POWIĄZANE PRODUKTY