Szkolenia menedżerskie  Szkolenia menedżerskie


Coaching i mentoring menedżerski

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia „Coaching i mentoring menedżerski” będą mieli większą świadomość stosowanych przez siebie stylów zarządzania. Zobaczą, w jaki sposób mogą lepiej wpływać na swoich podwładnych oraz stosować styl adekwatny do potrzeb i sytuacji. Liderzy „zmiękczą” swój styl zarządzania, co oznacza, że przejdą od kultury nakazowej do kultury pytającej i partycypującej, która wpływa na wzbudzanie zaangażowania, satysfakcji i innowacyjności. Podczas szkolenia „coaching i mentoring menedżerski” Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje menedżerskie związane z dojrzałością emocjonalną, konstruktywną komunikacją oraz motywowaniem i wydobywaniem potencjału z podwładnych. Poznają i przećwiczą najważniejsze narzędzia coachingowe i mentoringowe – strukturę rozmowy, pytania trafiające w sedno, techniki rozwijające kreatywność i innowacyjność, branie odpowiedzialności, a także wzmacniające efekty uczenia się. Przećwiczą również metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie na co dzień pojawiają się w pracy z zespołem.


Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów coachingowych i mentoringowych
 • Rozwój osobisty, wzmocnienie autorytetu lidera
 • Poznanie skutecznych metod i technik rozwoju pracowników, zmian na poziomie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań
 • Wykształcenie zdolności słuchania, zadawania pytań i stawiania celów rozwojowych

Korzyści dla organizacji

 • Rozwój kompetencji pracowników i wymiana wiedzy i doświadczeń
 • Budowanie kultury feedbackowej w firmie
 • Wzrost wydajności pracowników i zespołów

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Metody szkoleniowe: dyskusje moderowane, scenki symulacyjne, mini wykłady, prezentacje, praca indywidualna, praca w podgrupach. Pracujemy warsztatowo – Uczestnicy poprzez ćwiczenia uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, potrzebnych do pracy jako coach i mentor.

  Często się zdarza, że podwładni oczekują gotowych odpowiedzi i instrukcji od przełożonych. Jest to wygodne podejście, bo zwalnia z rozwoju i z odpowiedzialności za podejmowane działania. Za pomocą powyższych technik Uczestnicy nauczą się, jak wydobywać pomysły, rozwiązania, propozycje od swoich podwładnych, jak pobudzać ich kreatywność, jak rozwijać ich samodzielne myślenie.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300