Publikacje OUT OF THE BOX - Certes Szkolenia
1 lutego, 2024

Odporność psychiczna menedżera a inne kompetencje zawodowe

Istnieje kilka powodów, dla których tradycyjne kompetencje menedżerskie mogą być obecnie uznawane za niewystarczające w dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym. Dotyczy to przede wszystkim szybkich [...]
30 stycznia, 2024

Telemarketer – kim jest? Obowiązki i zarobki telemarketera

Kim jest telemarketer? Jak już wspomnieliśmy we wstępie, telemarketer to osoba zajmująca się sprzedażą telefoniczną. Obiektem sprzedaży mogą być przedmioty, jak na przykład już słynne w naszym kraju komplety garnków […]
22 stycznia, 2024

Procesy logistyczne – czym są i jak przebiegają?

Wszystkie te podsystemy są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli w tym łańcuchu operacji chociaż jeden z nich nie będzie odpowiednio zarządzany, istnieje bardzo duże ryzyko, że firma zostanie narażona na straty. Niezależnie od profilu prowadzonej […]
26 grudnia, 2023

Formy sprzedaży – najpopularniejsze metody i rodzaje sprzedaży

Główne formy sprzedaży Główne formy sprzedaży to handel hurtowy i handel detaliczny. Niektóre źródła wymieniają także formę kontraktową, będącą połączeniem tych dwóch typów handlu. Handel hurtowy – jak […]
12 grudnia, 2023

Efektywna komunikacja. Najważniejsze zasady skutecznej komunikacji

Dobra komunikacja to klucz do rozwiązania większości problemów. Umiejętność przeprowadzenia konstruktywnej rozmowy jest niezastąpiona w życiu profesjonalnym i prywatnym. Czym jest efektywna komunikacja? Jakie są jej najważniejsze zasady oraz jakie błędy utrudniają […]
6 grudnia, 2023

Klient wewnętrzny i zewnętrzny — na nich opiera się biznes

Co to jest klient wewnętrzny? Wewnętrzni klienci to pracownicy, zespoły czy departamenty korzystające z produktów, usług lub informacji generowanych przez inne działy w ramach tej samej firmy. Koncepcja klienta wewnętrznego opiera się na idei, że każdy pracownik, […]
28 listopada, 2023

Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest i na czym polega?

Głównym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny, czyli uzyskanie odpowiedniej produktywności oraz wydajności pracy w jednostce czasu. Do tego ważna jest również płaszczyzna społeczna, która dotyczy potrzeb, […]
22 listopada, 2023

Design thinking – co to jest? Podstawy i stosowanie metody

Design thinking – co to jest? W znaczeniu dosłownym termin „design thinking” oznacza myślenie projektowe. To metoda, która polega na tworzeniu nowych produktów i usług w oparciu o dokładne analizy oraz zrozumienie problemów i potrzeb konsumentów. Proces […]
18 listopada, 2023

Komunikacja międzykulturowa — dlaczego jest ważna?

Nawet w środowisku Europy umiejętność interpretowania gestów czy znajomość kręgu kulturowego może wpływać na powodzenie w biznesie. Sprawdź, jak poprawić relacje pomiędzy przedstawicielami firm z innego kręgu kulturowego, jak podnieść swoje […]
13 listopada, 2023

Coaching – co to jest? Rodzaje. Jak wykorzystać coaching w biznesie?

Coaching co to jest? Coaching to zorganizowany i interaktywny proces towarzyszenia indywidualnym klientom (tzw. coachee) lub grupom, mający na celu stymulowanie i inspirowanie do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału. Charakteryzuje się uważnym słuchaniem, obserwacją […]