Narzędzia diagnostyczne

25 czerwca, 2020

Insights Discovery® – Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka

Metoda Insights Discovery® (ID) jest doskonałym narzędziem opisującym indywidualny styl funkcjonowania, opartym na najstarszej na świecie typologii człowieka autorstwa Hipokratesa (choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik) oraz na typologii osobowości C.G. Junga. To także świetne, bo jasne i klarowne narzędzie do pracy indywidualnej oraz zespołowej. Ponadto ID daje swoim użytkownikom szeroką gamę narzędzi online oraz narzędzi szkoleniowych, co powoduje, że metodą tą pracuje się i efektywnie, i efektownie oraz twórczo.
24 maja, 2020

Delight Index™ – Co robić, gdy szkolenia i wdrażane zmiany nie przynoszą w organizacji oczekiwanych efektów?

W każdym czasie, każda firma potrzebuje dobrego klimatu w jej wnętrzu, by móc się rozwijać i odnosić sukcesy. Dysfunkcyjność zachowań pracowników i przełożonych zakłóca proces rozwoju przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że świat organizacji nie jest jednorodny i jednoznaczny. To obszar ciągłych zmian i nowych wyzwań.