Koledzy na spotkaniu w sali konferencyjnej, biznesmen przemawiający
Delight Index™ – Co robić, gdy szkolenia i wdrażane zmiany nie przynoszą w organizacji oczekiwanych efektów?
24 maja, 2020
Insights Discovery® – Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka
Insights Discovery® – Narzędzie do opisu indywidualnego stylu funkcjonowania człowieka
25 czerwca, 2020