SZKOLENIA I WEBINARY

Od ponad 15 lat specjalizujemy się głównie w szkoleniach zamkniętych „miękkich” tj. szkolenia menedżerskie, sprzedażowe, z zakresu efektywności osobistej i zespołu a także szkoleń z wybranych kompetencji twardych. Posiadamy innowacyjne rozwiązania i narzędzia istotne nie tylko w trakcie prowadzenia szkolenia, ale też na etapie analizy potrzeb szkoleniowych, preworków jak i narzędzi follow-upowych tj. one pagery, e-learning, zadania wdrożeniowe.

Wiemy jak kluczową rolą jest dobór odpowiedniego trenera czy facylitatora pod względem kompetencyjnym do realizacji danego warsztatu a także metod szkoleniowych w zależności od celu np. trenowanie umiejętności, wypracowanie standardów na warsztacie, kreowanie pomysłów czy rozwiązanie problemy poprzez facylitację. Wspieramy klientów w procesie komunikacyjnym szkoleń, wysyłaniu zaproszeń, logistyce i ewaluacji szkoleń. Współuczestniczymy w osiąganiu sukcesów naszych Klientów oraz wspieramy ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. 

Prowadzimy szkolenia dla pojedynczych grup szkoleniowych jak i zarządzamy projektami – cyklem szkoleń nawet dla 100 grup szkoleniowych dla danego klienta.

Realizujemy specjalistyczne szkolenia m.in. dla branży produkcyjnej, finansowej, budowlanej oraz IT. Przygotowujemy również programy „szyte na miarę”, które są odpowiedzią na daną newralgiczną sytuację klienta.

Organizujemy również szkolenia otwarte, w których mogą brać udział pracownicy różnych firm i branż. 

Kategorie szkoleń i webinarów zamkniętych:


Szkolenia zamknięte dla firm i administracji publicznej

Szkolenia zamknięte stanowią elastyczne i spersonalizowane rozwiązanie edukacyjne, które jest dedykowane przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym. Tego rodzaju szkolenia umożliwiają optymalne dostosowanie treści programowych do indywidualnych potrzeb i wymagań organizacji, zapewniając maksymalną efektywność procesu nauki.

Jakie szkolenia zamknięte realizujemy w Certes?

W Certes specjalizujemy się w oferowaniu szkoleń zamkniętych, które obejmują szeroki zakres tematyczny, od szkoleń sprzedażowych i menedżerskich, przez szkolenia z zarządzania projektami i organizacją, po specjalistyczne kursy zarządzania finansami, szkolenia informatyczne i prawne. W naszej ofercie znajdują się również propozycje szkoleń z zakresu efektywności osobistej oraz szkoleń HR. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów z branży, którzy dostosowują metody i narzędzia edukacyjne do specyfiki danej organizacji oraz indywidualnych potrzeb szkolonych osób i grup.

Dlaczego warto korzystać z kursów i szkoleń?

Inwestycja w edukację i rozwój pracowników przekłada się na zwiększenie ich kompetencji, produktywności oraz jakości świadczonych usług. Szkolenia i kursy stanowią narzędzie do budowania konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku, a także do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania zespołu.

Odpowiednio skonstruowane i dopasowane tematycznie do potrzeb danej organizacji kursy i szkolenia to również okazja do budowania pozytywnych relacji między współpracownikami i zwiększania ich identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Jakie szkolenia organizujemy w Certes?

W Certes oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online. Nasi klienci mają dostęp między innymi do programów edukacyjnych z zakresu obsługi klienta, zarządzania, marketingu, IT, finansów, HR oraz wielu innych dziedzin. Proponujemy także webinary i warsztaty praktyczne. Dowiedz się więcej na temat szkoleń organizowanych w Certes!

Zobacz więcej

Szkolenia zamknięte

Nasze szkolenia zamknięte są projektowane z uwzględnieniem konkretnych potrzeb organizacji. Nie działamy szablonowo i unikamy schematów! Zależy nam na dostarczaniu naszym Klientom produktów najwyższej jakości, spersonalizowanych i w 100% dopasowanych do aktualnych potrzeb danej organizacji, zawsze z uwzględnieniem branżowych trendów i sytuacji na rynku globalnym.

Szkolenia zamknięte Certes umożliwiają indywidualizację treści, formatu i czasu trwania, gwarantując efektywne i ukierunkowane na sukces rozwiązania edukacyjne.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte Certes to propozycja dla osób poszukujących możliwości rozwoju w grupach zewnętrznych. Gwarantujemy rzetelność w przekazywaniu ogólnych informacji, które stale aktualizujemy, by zawsze były zgodne z obowiązującymi w danym momencie regulacjami czy standardami. Szkolenia otwarte to również bezpieczne przestrzeń do profesjonalnej wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami z różnych organizacji i branż.

Szkolenia stacjonarne

Nasze szkolenia stacjonarne charakteryzują się bezpośrednim kontaktem z trenerem, interaktywnymi metodami nauki i praktycznym podejściem, które ułatwiają przyswajanie wiedzy i umiejętności. Jesteśmy przekonani, że ta formuła szkoleń gwarantuje maksymalną skuteczność, a możliwość trenowania „za żywo” kompetencji interpersonalnych stanowi wartość dodaną każdego szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia online

Dzięki nowoczesnej platformie ITMS Certes gwarantuje kompleksową realizację projektów szkoleniowych i rozwojowych oraz łatwe zarządzanie szkoleniami na różnych poziomach i w różnych wariantach. Możliwość tworzenia grup szkoleniowych, indywidualnych ścieżek szkoleniowych oraz określanie minimalnego czasu dla kolejnych zagadnień pozytywnie przekłada się na efektywność szkoleń.

Szkolenia online umożliwiają uczestniczenie w programach rozwojowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co czyni rozwiązanie maksymalnie elastycznym i wygodnym.

Webinary

Nasze webinary to interaktywne sesje online, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w krótkim czasie, z wykorzystaniem multimedialnych, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Ze względu na swój format, webinary pozwalają na osiągnięcie szerokiego zasięgu uczestników z różnych lokalizacji – z tej formy szkolenia można skorzystać z dowolnego miejsca. Cechą charakterystyczną webinarów jest ich zwięzłość i stosunkowo wąski zakres tematyczny – szkolenie najczęściej skupia się na konkretnym zagadnieniu.

Sesje mogą być nagrywane, dzięki czemu ich uczestnicy zyskują dostęp do zrealizowanych materiałów po zakończeniu webinariów.

Warsztaty

Warsztaty Certes to intensywne sesje edukacyjne, które koncentrują się na praktycznym aspekcie wybranych tematów. Uczestnicy mają okazję do aktywnego uczestnictwa i ćwiczenia nowo nabytych umiejętności, pracując nad konkretnymi zadaniami, przypadkami czy projektami. Charakterystyczny dla tej formy szkolenia wysoki stopień interakcji oraz ograniczona liczba miejsc w grupach warsztatowych, przekłada się na wysokie zaangażowanie uczestników w proces uczenia się.

Uczestnicy mają możliwość bezpośredniej komunikacji z prowadzącym, co umożliwia uzyskanie indywidualnego wsparcia i wartościowego feedbacku.Początek formularza


Czym kierować się przy wyborze kursu i szkolenia?

Wybierając kurs lub szkolenie, warto zwrócić uwagę na jasno określone cele edukacyjne poszczególnych propozycji, program szkolenia oraz kwalifikacje i doświadczenie trenerów. Istotną wskazówką o jakości kursu czy szkolenia mogą być również opinie i rekomendacje osób, które miały okazję uczestniczyć w wybranych programach oraz gwarancja wsparcia po szkoleniu. Istotne jest także dostosowanie formy szkolenia (stacjonarnej, online, webinariów, czy warsztatów) do indywidualnych preferencji i możliwości czasowych uczestników.

Wybór odpowiedniego kursu lub szkolenia jest kluczowy dla osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych i osobistych. Postaw na szkolenie, które przyniesie Tobie, Twoim współpracownikom i całej organizacji wymierne korzyści i konkretne efekty.