SZKOLENIA I WEBINARY


Od ponad 15 lat specjalizujemy się głównie w szkoleniach zamkniętych „miękkich” tj. szkolenia menedżerskie, sprzedażowe, z zakresu efektywności osobistej i zespołu a także szkoleń z wybranych kompetencji twardych. Posiadamy innowacyjne rozwiązania i narzędzia istotne nie tylko w trakcie prowadzenia szkolenia, ale też na etapie analizy potrzeb szkoleniowych, preworków jak i narzędzi follow-upowych tj. one pagery, e-learning, zadania wdrożeniowe.

Wiemy jak kluczową rolą jest dobór odpowiedniego trenera czy facylitatora pod względem kompetencyjnym do realizacji danego warsztatu a także metod szkoleniowych w zależności od celu np. trenowanie umiejętności, wypracowanie standardów na warsztacie, kreowanie pomysłów czy rozwiązanie problemy poprzez facylitację. Wspieramy klientów w procesie komunikacyjnym szkoleń, wysyłaniu zaproszeń, logistyce i ewaluacji szkoleń. Współuczestniczymy w osiąganiu sukcesów naszych Klientów oraz wspieramy ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Prowadzimy szkolenia dla pojedynczych grup szkoleniowych jak i zarządzamy projektami – cyklem szkoleń nawet dla 100 grup szkoleniowych dla danego klienta.

Realizujemy specjalistyczne szkolenia m.in. dla branży produkcyjnej, finansowej, budowlanej oraz IT. Przygotowujemy również programy „szyte na miarę”, które są odpowiedzią na daną newralgiczną sytuację klienta.

Organizujemy również szkolenia otwarte, w których mogą brać udział pracownicy różnych firm i branż.

 

Kategorie szkoleń i webinarów: