SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzamy
w formie:

 • Wywiady bezpośrednie/ telefoniczne

 • Ankiety przedszkoleniowe
  on-line

 • Testy wiedzy
  „Ankieter on-line”

 • Kwestionariusz wskaźników zmian zachowań

 • AC/DC
  lub „Power of Competence”

 • Grupa focusowa

 • Obserwacja pracy/ superwizja

 • Zapoznanie się
  z&nbspnarzędziami
  i&nbspwew. dokumentacją Klienta

 • Zadania przedszkoleniowe

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej/ warsztatowej z wykorzystaniem m.in. metod:

 • Scenki treningowe

 • Case-study/ analiza przypadku

 • Ćwiczenia zespołowe oraz indywidualne

 • Symulacja zjawisk/ zachowań

 • Analiza doświadczenia

 • Mini wykłady

 • Gry zespołowe

 • Dyskusje grupowe/ burza mózgów

 • Kwestionariusze

EWALUACJA SZKOLEŃ

Badanie efektywności szkoleń i follow-up przeprowadzamy w formie:

 • Ankieta poszkoleniowa

 • Testy wiedzy / badanie kompetencji online

 • Kwestionariusz wskaźników zmian zachowań on-line

 • Indywidualny Plan Rozwoju

 • Raport poszkoleniowy

 • Materiały poszkoleniowe,
  „Pigułki wiedzy”

 • Zadania wdrożeniowe

 • Indywidualne konsultacje z&nbspTrenerem

 • E-learning

 • One pager dla menedżerów

 • Narzędziownik dla Uczestników

 • Action learning / Coaching indywidualny

 • Dane z&nbspsystemu Klienta do pomiaru wskaźników biznesowych