Szkolenia HR  Szkolenia HR


Ocena pracowników

Cele szkolenia

Szkolenie „Ocena okresowa” pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyni¬ków w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy. Jednak proces oceny nie zawsze jest łatwy, zwłaszcza gdy dotyczy oceny umiejętności „miękkich” – bo jak zmierzyć czyjeś zaangażowanie, inicjatywę, chęć uczenia się? Czy lepiej porównywać pracowników między sobą, czy odwoływać się do niezależnych kryteriów? Czy odważnie różnicować pracowników, czy bezpiecznie dać wszystkim „po równo”? Jak uargumentować ocenę i jasno wyjaśnić, co pracownik ma zrobić, aby przy następnej dostać wyższą notę? Jak przeprowadzić rozmowę, aby była motywująca i dodająca zapału do dalszej pracy? Co zrobić, żeby rozmowa oceniająca była oceną rozwojową?


Korzyści dla uczestnika

 • Wypracowanie warunków, jakie powinien wziąć pod uwagę szef, jeśli chce, by proces oceny okresowej przyniósł oczekiwane rezultaty
 • Wzrost umiejętności w zakresie diagnozy i obiektywnej oceny stopnia realizacji celów, kompetencji i potrzeb podwładnych – skuteczne przygotowanie do rozmowy
 • Prowadzenie efektywnych rozmów z pracownikami – odwoływanie się do faktów, konstruktywne docenianie oraz dyscyplinowanie
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia rozmowy oceniającej – odrzucenie oceny przez pracownika, emocje utrudniające rozmowę (gniew, smutek)
 • Wdrażanie motywacyjnych elementów oceny – zachęcanie do stawiania i realizowania ambitnych celów rozwojowych, wskazywanie możliwych ścieżek rozwojowych

Korzyści dla organizacji

 • Wskazanie korzyści z rozmów oceniających/ rozwojowych – korzyści indywidualne, zespołowe i organizacyjne
 • Budowanie kultury wzajemnego feedbacku
 • Wzmocnienie nastawienia na rozwój
 • Wzmocnienie nastawienia na wynik biznesowy
 • Wzrost efektywności zespołów

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki rozmów oceniających, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki. Biorą udział w zadaniach interaktywnych – pracują na forum i w podgrupach – ćwiczą wyrażanie uznania i niezadowolenia, udzielanie feedbacku zarówno pozytywnego, jak i negatywnego w taki sposób, że pracownik wie, jakie zachowania ma wzmacniać, jakich unikać oraz jakich zmian się od niego oczekuje. W trakcie krótkich symulacji ćwiczą konkretne sposoby na radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Wspólnie tworzą pulę możliwych metod rozwojowych, a także poznają inne niż standardowe sposoby na rozwój pracowników niż samo szkolenie czy konferencja.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300