Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Zarządzanie
czasem

Cele szkolenia

Celem otwartego szkolenia „Zarządzanie czasem” jest przyswojenie najbardziej istotnych czynników oraz technik wzmacniających efektywność osobistą w obszarze planowania i organizowania własnej pracy. Kompetentny dobór adekwatnych narzędzi do realizacji celów oraz postanowień wcale nie musi być trudny. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do skutecznego ustalenia priorytetów działań, planowania zadań i wyznaczania celów. Proponujemy dopasowanie procedur oraz metod usprawniających osobistą efektywność do specyfiki zawodowej funkcji i osobowości.

Zgłębienie świadomości swojego wpływu (nastawienie) na osiąganie wymiernych korzyści stanowi dodatkowe paliwo do koncentrowania się na rozwiązaniach, a nie na problemie. Warsztatowy charakter szkolenia pomoże w podjęciu przeszłych działań i wypracowaniu satysfakcjonujących rezultatów w zakresie zarządzania czasem.
Program szkolenia


Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: