DIVERSITY & INCLUSION

Zarządzanie różnorodnością
Co zrobić, aby różnorodność łączyła ludzi,
a nie ich dzieliła?


Polityka równego traktowania zgodnie z postulatem „diversity & inclusion” łączy w sobie wartości oraz trendy promowane przez największe i najbardziej świadome organizacje na całym świecie! Etyczne rozwiązania, polityka wspierania różnorodności bez znamion dyskryminacji, czerpanie mocy z synergii różnorodnych zespołów – to definicje przyszłości w biznesie.


NIE TRAĆ CZASU I SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA W 100%
NA SZKOLENIA OTWARTE W SEZONIE ZIMA/WIOSNA 2022.

Skontaktuj się z nami już dziś i otrzymaj dodatkowo 15h bezpłatnego doradztwa.

Ogólnoświatowe trendy, bogate doświadczenia międzynarodowych Instytucji, Organizacji i wreszcie badania i raporty prowadzone interdyscyplinarnie na Starym i Nowym Kontynencie pokazują skalę i tzw. moc rażenia różnorodności. Eksperci i praktycy biznesu są zgodni co do tego, że wszelkie różnice pomiędzy ludźmi znacząco mogą wpłynąć na osiąganie szeroko rozumianych korzyści przez Organizacje. Rolą i misją każdej świadomej Instytucji powinno być dzisiaj opracowanie „polityki zarządzania różnorodnością”, która pomoże efektywnie zarządzić zróżnicowanym potencjałem pracowników, pozwoli czerpać z mocy synergii różnorodnych zespołów, a także umożliwi osiągnięcie sukcesów w realizacji celów biznesowych.

Zapoznaj się z limitowaną edycją otwartych szkoleń online


 

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa wpisana jest w proces ciągłych zmian, które są nieodłącznym elementem rzeczywistości VUCA. Zmiany te dotyczą także przejścia z rozwiązań analogowych na rzecz cyfrowych w różnych dziedzinach (np. obsługa programów i platform do zdalnej pracy, znajomość aplikacji użytecznych do formalizowania spraw kadrowych, np. zgłaszania urlopów etc.).

 17-18.02.2022
2 x 6 h

 cena: 1400 PLN
* możliwość dofinansowania w 100%

 

Multigeneracyjność i różnorodność

Jak osiągać synergię dzięki różnorodnym zespołom? Punktem wyjścia szkolenia jest pogłębiona analiza dotycząca ważnych aspektów związanych z różnorodnością w Organizacji. A zatem: wiek, płeć czy pochodzenie stają się punktem wyjścia do określenia wszelkich parametrów dostępności.

 3-4.03.2022
2 x 6 h

 cena: 1400 PLN
* możliwość dofinansowania w 100%

 

E-commerce i obsługa klienta

Dzisiaj bardzo wiele produktów, usług znacząco się do siebie upodabnia. Czynnikiem, który może stać się wyróżnikiem Marki na tle konkurencji jest bardzo często podejście do klienta, przyjęty model obsługowy. Bardzo dobrze wiedzą o tym Instytucje, które postanowiły wdrożyć postulaty podejścia „Customer Experience”.

 5-6.04.2022
2 x 6 h

 cena: 1400 PLN
* możliwość dofinansowania w 100%

 

Innowacyjność w duchu podejścia Agile

Kreatywność i innowacyjność to dwa motory napędzające każdą Organizację. Dzięki innowacyjności można stale udoskonalać wewnątrzorganizacyjne procesy, które bezpośrednio wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej każdej Instytucji. Ostatecznie więc cała przyszłość firmy zależy od zdolności jej Pracowników do twórczej pracy.

 21-22.04.2022
2 x 6 h

 cena: 1400 PLN
* możliwość dofinansowania w 100%

* Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania szkoleń, skontaktuj się z naszym konsultantem.

  Emilia Wiśniewska

  Ekspert ds. merytorycznych / trener wiodący

  : 531 093 979

  : emilia.wisniewska@certes.online

  Ewa Rosik-Ogłaza

  Dyrektor Projektów Rozwojowych

  : 602 799 632

  : Ewa.Rosik-Oglaza@certes.pl