OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Komunikacja i współpraca
w zespole wielopokoleniowym dla managerów

Opis szkolenia

Wyzwaniem dla współczesnego menedżera jest nie tylko umiejętność odnajdowania się w ciągłych zmianach, poczuciu niestabilności, ale także efektywnie zarządzanie różnorodnością. Nowa rzeczywistość stawia przed menedżerami wyzwania związane różnicami światopoglądowymi, wielokulturowością, ale przede wszystkim z rosnącym dystansem międzypokoleniowym. Wszystko to sprawia, że obowiązkiem, ale i wartością dla każdego menedżera staje się budowanie takiej kultury komunikacji, w której wszyscy mają poczucie, że są dostrzegani i szanowani. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa przywództwo włączające, będące częścią praktyk różnorodności i kultury inkluzyjnej jako podstawę tworzenia nowoczesnej organizacji.

Wielopokoleniowość zespołów sprawia, że rolą rola menadżera staje się coraz bardziej ważna i złożona, a co za tym idzie, odpowiedzialna. Dlatego opłacalnym staje się, by lider potrafił lepiej słuchać, adekwatnie reagować i wykorzystywać posiadaną wiedzę, by utrzymać właściwy poziom relacji i zaufania w zespole i reagować adekwatnie na postawy i zachowania podwładnych.


Cel główny

Celem głównym warsztatów jest wyjaśnienie zasad, którymi kierują się pokolenia w otoczeniu biznesowym oraz jak efektywnie komunikować się z pracownikami z każdej z grup wiekowych. Szkolenie pokaże, które narzędzia w komunikacji są najwłaściwsze dla danego pokolenia, a także jak zarządzać komunikacją międzypokoleniową.


Cele szczegółowe

 • Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznej komunikacji międzypokoleniowej.
 • Wsparcie i rozwój kadry menadżerskiej w zarządzaniu zespołem poprzez efektywną komunikację.
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej i prowadzenia rozmów z przedstawicielami pokolenia X, Y, Z.
 • Poznanie charakterystyki różnych pokoleń X, Y, Z oraz ich potrzeby i motywatorów, potencjału pokoleniowy, a także stylu komunikacji i współpracy charakterystycznych dla poszczególnych pokoleń.

Korzyści dla Uczestników

 • Określenie własnych predyspozycji menedżerskich w zakresie komunikacji.
 • Wskazanie kierunków doskonalenia własnych zachowań w kształtowaniu pozytywnych relacji ze współpracownikami z różnych pokoleń.
 • Przekazanie i wyćwiczenie umiejętności budowania autorytetu lidera w sytuacji zarządzania osobami starszymi i młodszymi od siebie.
 • Dobieranie odpowiedniego stylu komunikacyjnego do warunków działania.
 • Wdrożenie praktycznych zasad motywacyjnych podczas rozmów z podwładnymi z pokolenia BB, X, Y, Z.
 • Rozwój umiejętności zarządzania konfliktem w zespole wielopokoleniowym

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: