SZKOLENIA:
HR (kadry i płace)


Dotychczasowe spojrzenie na działy personalne w firmach zmienia na się na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze nie tak dawno HR był postrzegany jedynie w kontekście kosztów, jakie generuje, a praca konsultantów wydawała się większości menedżerów oderwana od ich rzeczywistości biznesowej, a przez to niepotrzebna.

Dzisiaj konsultanci HR zajmują coraz ważniejszą i bardziej kluczową pozycję w organizacjach. Stają się partnerami, doradcami w biznesie. To wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji oraz kształtowania umiejętności strategicznego spojrzenia na stojące przed HR-em zadania. Profesjonalny Konsultant HR wspierający biznes wg koncepcji D. Ulricha to Partner strategiczny i Agent zmian, Rzecznik pracowników, Ekspert i Animator rozwoju kapitału ludzkiego.

Jak zostać HR Biznes Partnerem z prawdziwego zdarzenia? Jak budować swoją pozycję w organizacji? Jak rozmawiać z menedżerami realizującymi twarde cele biznesowe o miękkiej stronie zarządzania? Jak wspierać, inspirować i rozwijać biznes na równi z innymi działami w organizacji?

Poniżej przedstawiamy szkolenia, które pozwolą połączyć rozwój kompetencji twardych – narzędzi i metod oraz miękkich – stylu pracy i komunikacji Konsultantów HR.

Przykładowe szkolenia z zakresu HR


Żaden specjalista nie może powiedzieć, że wie już wszystko i nie zaskoczy go żadne zagadnienie. Zmieniają się przepisy i trendy biznesowe. Codzienność stawia przed firmami nowe wyzwania. Dlatego właśnie pracownicy działów HR powinni regularnie się szkolić, by ugruntować wiedzę i dowiedzieć się, co można zrobić lepiej.

W trakcie szkoleń HR poruszanych jest wiele zagadnień, od rekrutacji przez relacje z pracownikami, zarządzanie wydajnością po omówienie przepisów kadrowych.

Celem szkoleń HR jest pomoc specjalistom HR w lepszym zarządzaniu ludźmi i procesami w ich organizacjach, tak aby maksymalnie poprawić satysfakcję zatrudnionych i ich produktywność.

Dział HR – jak szkolenia pozwalają rozwijać jego kompetencje

Zobacz więcej

Szkolenia HR pozwalają aktualizować wiedzę i kompetencje osób pracujących na co dzień w działach kadr, płac i zatrudnienia. Rozwijający się rynek pracy sprawia, że specjaliści HR muszą nabywać nowe umiejętności i dostosowywać się do panujących trendów.

Każdy specjalista HR powinien dbać o swój rozwój i monitorować zachodzące w branży zmiany, które pozwolą mu jeszcze lepiej zarządzać kapitałem ludzkim w organizacji.

Szkolenia dla działów HR pozwalają wprowadzać innowacyjne rozwiązania na bazie umiejętności zdobytych przez lata pracy. Mają pomóc specjalistom HR w lepszym zarządzaniu ludźmi i procesami w ich organizacjach.

HR to bardzo szeroka dziedzina. Niemal każda firma posiada dział HR, czyli dział zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zajmuje się on wieloma aspektami pracy pracowników przedsiębiorstwa – od spraw czysto kadrowych po rozwój.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dział ten może mieć różną strukturę i wielkość. W większych firmach da się zauważyć, że specjaliści ds. HR zajmują się osobno HR-em miękkim i twardym. W mniejszych firmach robią to zazwyczaj te same osoby.

Czym jest miękki i twardy HR

Zobacz więcej

Miękki HR zajmuje się procesem rekrutacyjnym i wdrożeniami pracownika. Skupia się na jego motywacji w trakcie zatrudnienia, jak również zajmuje się budowaniem szeregu systemów motywacyjnych, opartych na rozwiązaniach płacowych i pozapłacowych.

Twardy HR to z kolei koordynacja wszystkich elementów administracji personalnej razem z naliczaniem płac oraz zgodnością z prawem pracy i innymi przepisami.

Wzmocnienie miękkiego HR

Wzmocnienie miękkiego HR oznacza położenie dodatkowych akcentów na pracownikach i aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Skupia się na takich obszarach jak:

 • zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów,
 • motywowanie,
 • komunikacja z pracownikiem.

Wzmocnienie miękkiego HR ma na celu większe skupienie się na potrzebach pracownika, stworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy. Korzystają na tym wszyscy zatrudnieni.

Wzmocnienie twardego HR

Wzmocnienie twardego HR obejmuje z kolei zarządzanie pracownikami oparte na wskaźnikach i ocenie wydajności. Celem wzmocnienia twardego HR jest wykorzystanie danych i analiz do podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących zarządzania poszczególnymi pracownikami lub grupami pracowników.

Dodatkowo wzmocnienie twardego HR polega na wdrożeniu specjalnych wskaźników kluczowych w ocenie wydajności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a także opracowaniu strategii wykorzystania tych zasobów.

Wzmacniając twardy HR, przedsiębiorstwa mogą lepiej zrozumieć wpływ swojej polityki i programów HR oraz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i wspierania pracowników.

Najważniejsze obszary szkoleń HR

Zobacz więcej

Najważniejsze obszary szkoleń HR to:

 1. Rekrutacja pracowników: szkolenie w zakresie pozyskania i selekcji najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
 2. Ocena pracowników: szkolenie w zakresie oceny wydajności pracowników, wyznaczania i osiągania celów oraz lepszych wyników w realizowanych zadaniach.
 3. Rozwój pracowników: szkolenie w zakresie opracowywania i wdrażania programów rozwoju pracowników oraz wspierania pracowników w rozwoju kariery.
 4. Relacje z pracownikami: szkolenie w zakresie postępowania w przypadku skarg i działań dyscyplinarnych pracowników i rozwiązywania konfliktów w zespołach.
 5. Zarządzanie talentami: zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, jak również możliwości rozwoju pracowników oraz nauka osiągania celów w biznesie na danym stanowisku.
 6. Zarządzanie zmianą: szkolenie z zarządzania i wdrażania systemowych zmian w organizacji.
 7. Analiza i pomiar danych: szkolenie w zakresie korzystania z danych i analiz w celu pomiaru skuteczności polityki i programów HR oraz podejmowania decyzji opartych na danych.
 8. Promowanie i pozytywny wizerunek organizacji jako pracodawcy.
 9. Prawo pracy dla działów HR. Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące zatrudnienia.

Wszystkie te obszary mają bardzo duże znaczenie dla specjalistów HR, ponieważ pomagają zdobywać nową wiedzę i umiejętności, a także być na bieżąco z panującymi trendami i najlepszymi praktykami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Sprawne zarządzanie pracownikami zaczyna się w dziale HR i każdy pracodawca powinien o tym pamiętać!