SZKOLENIA:
HR (kadry i płace)


Dotychczasowe spojrzenie na działy personalne w firmach zmienia na się na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze nie tak dawno HR był postrzegany jedynie w kontekście kosztów, jakie generuje, a praca konsultantów wydawała się większości menedżerów oderwana od ich rzeczywistości biznesowej, a przez to niepotrzebna.

Dzisiaj konsultanci HR zajmują coraz ważniejszą i bardziej kluczową pozycję w organizacjach. Stają się partnerami, doradcami w biznesie. To wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji oraz kształtowania umiejętności strategicznego spojrzenia na stojące przed HR-em zadania. Profesjonalny Konsultant HR wspierający biznes wg koncepcji D. Ulricha to Partner strategiczny i Agent zmian, Rzecznik pracowników, Ekspert i Animator rozwoju kapitału ludzkiego.

Jak zostać HR Biznes Partnerem z prawdziwego zdarzenia? Jak budować swoją pozycję w organizacji? Jak rozmawiać z menedżerami realizującymi twarde cele biznesowe o miękkiej stronie zarządzania? Jak wspierać, inspirować i rozwijać biznes na równi z innymi działami w organizacji?

Poniżej przedstawiamy szkolenia, które pozwolą połączyć rozwój kompetencji twardych – narzędzi i metod oraz miękkich – stylu pracy i komunikacji Konsultantów HR.

Przykładowe szkolenia z zakresu HR