Szkolenia otwarte  LSN® SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Mindfulness
dla liderów

Cele szkolenia

Nowoczesne i świadome przywództwo nie odnosi się jedynie do praktyk związanych z zarządzaniem zespołem, ale także dbałości o dobrostan kadry zarządzającej, szczególnie w takich obszarach jak zarządzanie swoją energią osobistą, zapanowanie nad negatywnymi emocjami i przekonaniami, optymalizacja napięcia i stresu czy profilaktyka w kierunku wypalenia zawodowego. Dopiero, gdy menedżer zadba o siebie, ma siłę i energię do tego, aby towarzyszyć w procesach rozwojowych swoim współpracownikom.


Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online
Pobierz program

Metody szkoleniowe

Powiązane produkty: