OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Komunikacja i współpraca
w zespole różnorodnym

Cele szkolenia

W różnorodności siła. To slogan, który w ostatnich latach odmieniany był przez wszystkie przypadki.
Czy nadal jest w nim sporo prawdy?

Każdy z nas jest inny, a rozmawianie z każdym w ten sam sposób to marnowanie potencjału. Skuteczne zespoły to grupy, które rozumieją, że każdy jest świetny w innym obszarze, a naszym wspólnym celem jest wykrzesać z tej różnorodności maksimum potencjału.
Jak otworzyć się na różnorodność? Jak szyć na miarę komunikację, zarządzanie, motywację? 

Tym właśnie zajmiemy się podczas tego szkolenia.


Korzyści dla Uczestnika

 • Dowie się czym jest różnorodność i jakie korzyści dzięki różnorodności osiągają Organizacje.
 • Dowie się jak zapobiegać dyskryminacji w miejscu pracy.
 • Pozna skuteczne sposoby budowania zaangażowania w różnorodnych zespołach.
 • Pozna zasady komunikacji i współpracy w zespole różnorodnym.

Korzyści dla Organizacji

 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na potędze różnorodnych zespołów.
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez nowoczesne podejście do tematu dostępności na gruncie różnorodności
 • Możliwość kreowania wizerunku Organizacji jako nowoczesnej i otwartej na różnorodność Marki.
 • Uzyskanie efektu synergii różnorodnych zespołów – optymalizacja pracy, maksymalizacja zysków.

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy dowiedzą się czym jest dyskryminacja, jak wielu płaszczyzn dotyka, w jaki sposób do dyskryminacji odnosi się prawo pracy oraz jakie są krótko i długoterminowe konsekwencje dyskryminacji na różnych polach.

  Uczestnicy dowiedzą się także co Organizacja może zyskać dzięki różnorodności. Różnorodne zespoły charakteryzuje bowiem bardzo szeroki punkt widzenia, wieloaspektowe podejście. Kolejnym etapem jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kreować kulturę zaangażowania i współodpowiedzialności w różnorodnych zespołach, tak aby dzięki potędze synergii wiedziały na jakich zasadach „mogą więcej”.

  W tym kontekście Uczestnicy poznają także zalety pracy zdalnej i hybrydowej w ujęciu różnorodności, dowiedzą się jak nie faworyzować określonych grup, w jaki sposób zapobiegać konfliktom wynikającym z różnorodnego definiowania trybów pracy niestacjonarnej.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: