OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Innowacyjność w duchu podejścia Agile

Cele szkolenia

Kreatywność i innowacyjność to dwa motory napędzające każdą Organizację. Dzięki innowacyjności można stale udoskonalać wewnątrzorganizacyjne procesy, które bezpośrednio wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej każdej Instytucji. Ostatecznie więc cała przyszłość firmy zależy od zdolności jej Pracowników do twórczej pracy. Innowacyjność i podejście zwinne w projektowaniu rozwiązań to dziś bardzo popularne hasła. Niestety, choć organizacje często mówią o potrzebie innowacyjności, rzadko jednak wiedzą jak do tego dojść. Dlaczego tak jest? Większość ludzi biznesu przyjmuje, że innowacyjność i kreatywność są "ważne", ale rzadko uznaje je za "pilne".

Dzieje się tak, ponieważ pierwsze korzyści płynące z działania twórczego mogą nie być odczuwalne przez jeden, dwa, a nawet trzy lata. Nie jest łatwo dopasować to do często stosowanych, krótkoterminowych perspektyw współczesnego biznesu. Co więcej, kreatywność jest postrzegana jako "łatwo jest mówić, ale trudno działać". Jak wobec tego zacząć działać? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy warsztat poświęcony rozwijaniu innowacyjności w zmiennej rzeczywistości VUCA, która narzuca konieczność działania nieszablonowego, twórczego, kreatywnego oraz synergicznego wszystkich członków zespołu. Ponadto, dobre praktyki z zakresu agile dostarczą Uczestnikom know-how, tak potrzebnego w planowaniu procesów w duchu „Diversity & Inclusion”.


Korzyści dla Uczestnika

 • Pozna techniki zwiększające kreatywność własną oraz zespołu projektowego
 • Zwiększy samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Będzie potrafił przekuć pomysł, ideę w rozwiązanie
 • Zwiększy gotowość wprowadzania zmian i innowacji w codziennej pracy
 • Będzie inspirować zespół do zmian i do nowych rozwiązań w duchu dostępności

Korzyści dla Organizacji

 • Budowanie kultury opartej o innowacyjność i elastyczność w działaniu
 • Umiejętność szybkiego projektowania i przeprojektowywania rozwiązań, które zwiększą dostępność Organizacji
 • Wzbudzenie zaangażowania i inicjatywy do kreowania nowych rozwiązań
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez nowe rozwiązania

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy przejdą przez cały proces kreowania rozwiązania w zespole projektowym. Dowiedzą się jakie warunki należy spełnić, aby wyjść ze schematów myślowych w duchu postulatu „out of the box”. Następnie doświadczą technik i sposobów generowania zespołowego pomysłów, przepracują technikami kreatywności zagadnienia, które dotyczą ich codzienności zawodowej oraz pozwolą stworzyć portfolio pomysłów, które mogą stanowić rozwiązanie zagadnień z codziennej pracy.

  Kolejnym etapem będzie prototypowanie, a zatem odpowiedź na pytanie „w jaki sposób stworzyć prototyp” nie tylko dla produktów, ale pomysłów idei; prototypy pozwalają zwizualizować pomysł, doszukać się także pomysłów jego usprawniania czy doskonalenia. Uczestnicy sprototypizują wygenerowane na wcześniejszym etapie pomysły oraz dowiedzą się jak prezentować rozwiązanie, aby zdobyć zainteresowanie i przychylność decydentów”.

  Narzędzi poznane w pierwszej części szkolenia zostaną w następnym etapie powiązane ze zwinnym podejściem w duchu Agile. Uczestnicy na podstawie zdobytej uprzednio wiedzy, przejdą w praktyce przez wszystkie etapy zwinnego projektowania rozwiązań oraz poznają ideę metodologii Desing Thinking, która pozwoli projektować innowacje na gruncie „Diversity & Inclusion” w ramach swojej Organizacji, po powrocie ze szkolenia.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).


  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: