Diversity & Inclusion OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Obsługa klienta
z niepełnosprawnością

Cele szkolenia

W Polsce żyje ok 4 miliony osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo grupa ta sama w sobie jest dość mocno różnorodna i w obsłudze za każdym razem wymaga zindywidualizowanego podejścia.
Na przestrzeni lat poprawiła się dostępność przestrzeni, w wielu organizacjach zostają wdrażane standardy w obsłudze Klienta z niepełnosprawnością, istnieją nawet możliwości wykorzystywania przyjaznych rozwiązań technologicznych. Ale czy to wystarczy, aby obsługa Klienta z niepełnosprawnością nie była
za każdym razem wyzwaniem? W trosce o jakość obsługi Klientów z niepełnosprawnością pracownicy dość często zastanawiają się: W jaki sposób zapoznać z ofertą osobę głuchą? Czy Klientowi niewidomemu wypada powiedzieć „Do widzenia”? Czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną może
podpisać umowę? Zwiększanie dostępności usług wymaga, aby osoby pracujące bezpośrednio z Klientem cały czas podnosiły swoje kompetencje z nie tylko z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, ale przed wszystkim poznały potrzeby tych osób, a znajomość zasad skutecznej i asertywnej komunikacji z nimi pozwoli dostosować formę i sposób obsługi klienta do jego indywidualnych potrzeb.


Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: