OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Przywództwo włączające

Opis szkolenia

Wyzwaniem dla współczesnego menedżera jest dokonanie prawdziwej transformacji, czyli nadanie nowej formy swojej mentalności. Chcąc być liderem należy w pierwszej kolejności zadbać o własną transformację. Ostatecznie transformowanie, to umiejętność dokonywania twórczych przekształceń. To samoświadomość oraz zdolność do samoregulacji stanowią o sukcesie - tak menedżerów, jak i całych organizacji. Oznacza
to określenie nowego osobistego wzorca lidera, a co za tym idzie odpowiedź na pytanie o źródła wewnętrznego przywództwa. 

To także focus na rozwój inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej, ponieważ rzeczywistość zmienia się w szybkim, ale i nieuregulowanym tempie. Kiedy otoczenie staje się volatility, wówczas asertywność, akceptacja, adaptacja, aktywność i afiliacja pozwalają na odnalezienie się
w świecie, w którym czerpanie z doświadczenia jest niewystarczające, ponieważ przeszłość nie jest już predyktorem przyszłości. Kluczowe staje dokładne określenie tego, co nas definiuje jako jednostki i tego,
co tworzy DNA organizacji.


Cele warsztatów

 • Poznanie filarów przywództwa włączającego
 • Umiejętne wykorzystanie różnorodnego potencjału zespołu w realizacji celów i budowanie kultury włączającej
 • Włączanie różnorodnych osób (ze szczególnymi potrzebami), tworzenie dla każdego odpowiednich warunków pracy
 • Dostosowanie stylu przywództwa do osób ze szczególnymi potrzebami
 • Kształtowania komunikacji otwartości i akceptacji różnic
 • Zrozumienie zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją w komunikacji.
 • Zapobieganie nierównego traktowania i dyskryminacji
 • Uświadomienie znaczenia osobistych przekonań oraz ich wpływu na innych.

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: