OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

E-commerce
i obsługa klienta

Cele szkolenia

Dzisiaj bardzo wiele produktów, usług znacząco się do siebie upodabnia. Czynnikiem, który może stać się wyróżnikiem Marki na tle konkurencji jest bardzo często podejście do klienta, przyjęty model obsługowy. Bardzo dobrze wiedzą o tym Instytucje, które postanowiły wdrożyć postulaty podejścia „Customer Experience”. Zastosowanie rozwiązań w duchu CX, poza satysfakcją klienta, wpływa na sposób postrzegania marki, pozwala zbudować przewagę konkurencyjną a także zyskać lojalnego klienta. Celem rekomendowanego szkolenia jest, po pierwsze, zapoznanie Uczestników ze standardami obsługowymi, które są najbardziej pożądane przez klientów, które to zarazem spełniają wymogi „Diversity & Inclusion”. Po drugie, Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać dobre i sprawdzone praktyki z zakresu e-commerce. Pozwoli to Uczestnikom zaprojektować i zastosować w swoim miejscu pracy dobre praktyki i rewolucyjne rozwiązania, oraz przenieść standardy sprzedażowe i obsługowe w nowy, digitalny, wymiar. Program szkolenia koncentruje się zarówno na obszarze obsługi i sprzedaży w erze cyfryzacji i pożądanych standardów pracy z klientem jak również na tym, w jaki sposób sprostać postulatom tzw. dostępności dla każdego typu klienta. Także klienta z wyjątkowymi potrzebami wynikającymi m.in. z wieku, stopnia niepełnosprawności czy ze względu na płeć.


Korzyści dla Uczestnika

 • Dowie się co stoi za transformacją obsługową na przestrzeni ostatnich lat
 • Pozna dobre praktyki z zakresie pracy z klientem na wszystkich punktach styku klienta z Instytucją (sprzedaż, serwis pozakupowy, obsługa reklamacji etc.) w duchu podejścia Customer Experience
 • Przetrenuje dobre praktyki w zakresie komunikacji z klientem a także w obszarze savoir vivre, z naciskiem na dostępność i pracę z klientem o szczególnych potrzebach
 • Nauczy się jak zaprojektować procesy obsługowe w swojej Firmie, tak aby wykorzystywać nie tylko kanały analogowe, ale i digitalne
 • Dowie się czym jest e-commerce i jak wykorzystać dobre praktyki w zakresie e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem postulatów dostępności

Korzyści dla Organizacji

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie dobrych praktyk w zakresie Customer Experience
 • Lokalizacja klientów poprzez nowoczesny model obsługi
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki wykorzystaniu rozwiązań w duchu dostępności, bez znamion dyskryminacji
 • Digitalizacja i automatyzacja procesów obsługowych, dzięki czemu klient zyskuje czas a Organizacja zadowolonego klienta przy optymalizacji kosztów

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy już na wstępie szkolenia dowiedzą się jak zmieniało się podejście do klienta i sytuacji obsługowych na przestrzeni ostatnich lat. Na tej podstawie opracowany zostanie katalog dobrych praktyk obsługowych z wykorzystaniem rozwiązań z duchu Customer Experience. Następnie, Uczestnicy doświadczą zjawiska „dostępności” i jej braków na wszystkich punktach styku klienta z Marką. W tym celu poznają katalog sytuacji, które być może na pierwszy rzut oka wydają się nieszkodliwe, niemniej mogą nosić znamiona dyskryminacji (np. ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia etc.). Pozwoli to opracować listę sytuacji, których nie powinny dopuszczać się Instytucje pracujące z klientem, gdyż przeczy to podejściu „Diversity & Inclusion’. W kolejnej części szkolenia Uczestnicy dowiedzą się jak zmieniało się podejście o procesów obsługowych w kontekście digitalizacji i cyfryzacji, oraz jakie rozwiązanie pozwalają Markom zadbać o np. różne generacje klientów czy też różne kanały komunikacji z klientami. W kolejnej części Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania potęgi social mediów w zakresie promowania Marki oraz budowania przewagi konkurencyjnej, a także czym jest e-commerce i w jaki sposób wpierać tradycyjne kanały obsługi klienta i sprzedaży poprzez rozwiązania digitalne.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).


  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: