OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Transformacja cyfrowa

Cele szkolenia

Transformacja cyfrowa wpisana jest w proces ciągłych zmian, które są nieodłącznym elementem rzeczywistości VUCA. Zmiany te dotyczą także przejścia z rozwiązań analogowych na rzecz cyfrowych w różnych dziedzinach (np. obsługa programów i platform do zdalnej pracy, znajomość aplikacji użytecznych do formalizowania spraw kadrowych, np. zgłaszania urlopów etc.). Na tym tle dostrzec można wiele przejawów dyskryminacji ze względu choćby na wiek, przynależność do określonej generacji, pokolenia. Odpowiedzią na w/w wyzwanie jest znajomość procesów, trendów, kontekstu psychologicznego. Pozwoli to opracować model przejścia do rzeczywistości cyfrowej z uwzględnieniem potencjału reprezentantów wszystkich pokoleń.


Korzyści dla Uczestnika

 • Dowie się czym jest rzeczywistość VUCA
 • Pozna rolę zmian w procesie cyfryzacji
 • Zrozumie szanse i zagrożenia, które wpisane są w postępującą cyfryzację
 • Pozna charakterystykę i specyfikę wielopokoleniowych zespołów
 • Nauczy się jak przypisać pracowników do określonej generacji i jaki potencjał drzemie w każdym ze zdefiniowanych pokoleń
 • Przećwiczy zarządzanie potencjałem multigeneracyjnym w odniesieniu do planowania i wdrażania postulatów cyfryzacji w Organizacji

Korzyści dla Organizacji

 • Budowanie kultury opartej o różnorodność multigeneracyjną i synergię międzypokoleniową
 • Wzbudzenie zaangażowania i inicjatywy w zakresie wdrażania rozwiązań wpierających postulaty cyfryzacji
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez implementację nowych rozwiązań
 • Optymalizacja kosztów i oszczędność czasu dzięki wdrażanym inicjatywom w zakresie cyfryzacji

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy na samym początku zdefiniują potencjalne szanse i zagrożenia, które niesie ze sobą rzeczywistość VUCA, ponadto, poznają założenia VUCA w odniesieniu do czterech filarów w/w rzeczywistości. Kolejnym krokiem jest odniesienie się do kontekstu zmiany; a zatem zmian jakie zachodzą w środowisku pracy, zmian które są pokłosiem postępującej digitalizacji.

  Uczestnicy dowiedzą się: jaki kontekst psychologiczny towarzyszy zmianom, jakie emocje zmiany uruchamiają wśród pracowników oraz jak projektować procesy związane ze zmianą w taki sposób, aby zachować spójność m.in. z postulatami dostępności.

  Kolejnym etapem będzie pogłębiona charakterystyka czterech generacji pracowników w oparciu o badania socjologiczne i psychologiczne. Uczestnicy dzięki wsparciu trenera – moderatora zdefiniują zachowania, możliwości, wartości 4. Generacji pracowników i dowiedzą się jak dzięki multigeneracyjnej różnorodności mogą budować zespoły, w pełni wykorzystując potencjał każdej jednostki jak i zespołową synergię. Kolejnym etapem jest precyzyjne określenie tego, czym jest cyfryzacja: jakie korzyści dzięki procesom digitalizacji osiągają Instytucje oraz pracownicy, oraz jak w postępującej automatyzacji odnajdują się rzecznicy czterech pokoleń. Ponadto, Uczestnicy dowiedzą się jak umożliwić adaptację w kierunku cyfryzacji reprezentantom czterech pokoleń, jak w duchu dostępności kierować procesami cyfryzacyjnymi., Uczestnicy otrzymają także toolbox w zakresie adaptacji cyfrowej (modeli i kierunków uczenia się osób dorosłych, zarządzania potencjałem i rozwojem pracowników, wykorzystania mocnych stron reprezentantów 4. Pokoleń).

  Praca szkoleniowa oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).


  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: