Kompetencje Menedżerskie

21 maja, 2024

Fast tracking — przyspiesz realizację projektu i przezwycięż kryzys

Co to jest fast tracking? Kryzys podczas realizacji projektu wymusza nierzadko skorzystanie z zaawansowanej techniki zarządzania, jaką jest właśnie fast tracking. Metoda ta umożliwia realizację działań znacznie szybciej, a jej założeniem […]
17 maja, 2024

Metoda 6 kapeluszy de Bono – na czym polega? Dlaczego warto?

Metoda 6 myślowych kapeluszy – na czym polega? Problemy codzienności wymagają czasami mniejszej, a czasami większej uwagi. Te trudniejsze należy poddać głębokiej analizie. Jednak jeśli rozwiązanie nie przychodzi samo, w wyniku […]
10 maja, 2024

Techniki wywierania wpływu — najważniejsze metody manipulacji

Robert Cialdini — poznaj 6 zasad wywierania wpływu na ludzi Perswazja jest społecznym wpływem na przekonania, postawy, motywacje i zachowania. Jest formą manipulacji, która ma za zadanie zmienić myśli i przekonania.  Badaniem tego zjawiska […]
24 kwietnia, 2024

Dwuczynnikowa teoria Herzberga – motywowanie pracowników

Dwuczynnikowa teoria Herzberga – na czym polega? Dwuczynnikowa teoria Herzberga, znana także jako teoria motywacji i higieny, jest jednym z kluczowych modeli w psychologii organizacyjnej, skoncentrowanym na czynnikach wpływających na satysfakcję oraz motywację […]
20 kwietnia, 2024

Piramida Diltsa – 6 poziomów budowania samoświadomości

Piramida poziomów logicznych Diltsa (DPLL) – co to? Piramida poziomów logicznych Roberta Diltsa, znana również jako Dilts’ Logical Levels (DPLL), to model rozwoju osobistego i zmiany organizacyjnej, który przedstawia hierarchię […]
5 kwietnia, 2024

Negocjacje twarde, miękkie i rzeczowe — czym są?

Negocjacje i ich rola w biznesie Negocjacjami nazywamy proces interakcji zachodzący między co najmniej dwiema stronami, które chcą osiągnąć porozumienie albo dyskutując, rozwiązać ważny problem. W trakcie negocjacji dąży się do znalezienia […]
13 listopada, 2023

Coaching – co to jest? Rodzaje. Jak wykorzystać coaching w biznesie?

Coaching co to jest? Coaching to zorganizowany i interaktywny proces towarzyszenia indywidualnym klientom (tzw. coachee) lub grupom, mający na celu stymulowanie i inspirowanie do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału. Charakteryzuje się uważnym słuchaniem, obserwacją […]
9 listopada, 2023

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Czym jest komunikacja? Nie ma jednej konkretnej definicji, która precyzyjnie i jednoznacznie określiłaby, co kryje się pod pojęciem komunikacja. Najczęściej jest określana procesem wymiany informacji. Odbywa się on za pomocą słowa mówionego, pisanego, a także […]
26 października, 2023

Przemówienie – jak napisać udane przemówienie?

Co to jest przemówienie? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przemówienie to ustna wypowiedź skierowana do publiczności, której celem jest przedstawienie, wyjaśnienie lub obrona określonej idei, koncepcji czy stanowiska. Jest to narzędzie komunikacji, które gdy jest odpowiednio […]
10 października, 2023

Offboarding pracownika – czym jest? Jak go dobrze przeprowadzić?

Offboarding co to jest? Offboarding to zorganizowany proces wyjścia pracownika z organizacji, który zapewnia płynne i profesjonalne zakończenie współpracy. Jest to zestaw procedur i działań mających na celu zabezpieczenie interesów firmy i uzyskanie wartościowego feedbacku, jak […]