Kompetencje Menedżerskie - Certes Szkolenia

Kompetencje Menedżerskie

15 marca, 2023

Czym jest przywództwo? Rodzaje i typy przywództwa. Różnica między przywództwem a zarządzaniem

Sprawdź, z jakimi typami przywództwa można mieć do czynienia w organizacji. Czym różni się przywódca od skutecznego menedżera oraz jakie cechy przywódcy sprawiają, że pociąga za sobą grupę współpracowników i razem z nimi osiąga cele […]
9 marca, 2023

Przywództwo transakcyjne a transformacyjne – na czym polegają różnice?

W firmach, które przyjęły model transakcyjny, akcenty kładzie się na dyskusje i przestrzeń do tego, by pracownicy dzielili się pomysłami i przemyśleniami. Lider nie znajduje się w centrum. To nie on podejmuje decyzje. Natomiast w przywództwie transformacyjnym lider […]
2 marca, 2023

Zarządzenie zmianą. Co to jest? Jak zaplanować etapy procesu

Menedżerowie muszą pamiętać, że każdy pracownik potrzebuje poczucia, że jest częścią firmy. Brak informowania o planowanych zmianach i wyjaśnienia, jak wpłyną na dalszą pracę, może zostać odebrany jako ignorowanie zatrudnionych. Komunikowanie […]
6 grudnia, 2022

Jakie obszary tematyczne poruszane są na szkoleniach menedżerskich?

Aby sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu, menedżerowie powinni regularnie podnosić swoje kompetencje. Szkolenia kadry zarządzającej to inwestycja w przyszłość firmy. Jakie obszary tematyczne poruszane są na szkoleniach menedżerskich?
4 lipca, 2022

Cechy dobrego lidera i przywódcy – jakie ma zadania i czym się wyróżnia?

We współczesnych organizacjach przełożony to lider, który w ogromnym stopniu kształtuje stosunki w swoim dziale, atmosferę, poczucie przynależności poszczególnych pracowników do zespołu. Aby osiągać stawiane przed nim przez organizację cele, musi wykazać się wieloma […]
19 maja, 2022

Management 4.0

Żyjemy w świecie ciągłych zmian, postęp technologiczny osiąga niebywałe rozmiary, zaś czwarta rewolucja przemysłowa właśnie staje się faktem. To zdanie w dużym skrócie ilustruje obecną rzeczywistość...
11 kwietnia, 2022

Charyzma w pracy, dlaczego jest ważna?

Czym jest charyzma? Charyzma jest definiowana jako cecha osobowości, która wywołuje podziw u innych. Osoba charyzmatyczna bywa autorytetem w pracy i w życiu prywatnym. Nierzadko jest po prostu skazana na sukces, ponieważ pociąga […]
30 marca, 2022

Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

Najczęstsze przyczyny konfliktów w zespole Każdy członek formalnej organizacji ma swoje cele, zainteresowania, kieruje się ambicjami i dąży do ich spełnienia. Kiedy w grupie ścierają się różne charaktery, punkty widzenia i różne […]
30 marca, 2022

Zarządzanie projektami — korzyści i szanse dla Twojej organizacji

Zarządzenie projektem przerodziło się w osobną dziedzinę naukową. Obejmuje ona teorie i metody ułatwiające realizację obowiązków na każdym szczeblu oraz planowanie pracy całych zespołów. Zarządzanie projektami to przede wszystkim sposób realizacji […]
14 marca, 2022

10 szkoleń dedykowanych dla branży budowlanej

Rozwój nowych technologii, wzrost innowacyjnych produktów i nowoczesnych technik wykonawczych sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe – inżynierów, czy kierowników budów. Branża budowlana w obliczu zmian musi na bieżąco reagować i stawiać na narzędzia najwyższej jakości. Jakie rozwiązania podjąć by nie zablokować rozwoju biznesu? Jak wybrać właściwe szkolenia?