7 października, 2021

Menedżerowie w czasie kryzysu wywołanego COVID-19

Jakie kompetencje są kluczowe z perspektywy zarządzania zespołami rozproszonymi? Zmienność współczesnego świata wymusza na pracownikach umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. Menedżerowie dodatkowo stawiani […]
7 października, 2021

Wyedukowany manager, czyli kto? O konieczności nieustannego rozwoju i edukacji na szczeblach kierowniczych.

„Ludzie podążają za mną, ze względu na to kim jestem i co sobą reprezentuję” - to według autora 5-stopniowego modelu przywództwa J. Maxwella, najwyższy poziom. Ludzie nie idą za mną, bo muszą. Nie dlatego, że chcą, bo za kimś trzeba. Nie dlatego, że osiągam wyniki lub ich rozwijam. Chcą pójść za mną dlatego, że mam określone wartości, którym hołduję, kompetencje społeczne, umiejętności przywódcze, szanuję i ufam ludziom, razem z nimi buduję zespoły, prowadzę z nimi dialog, słucham.
10 września, 2020

Kompetencje przyszłości

Temat kompetencji omawiany jest na wielu płaszczyznach przez najróżniejszych specjalistów i instytucje światowe. Warto zauważyć, że kompetencje nabyte podczas kształcenia/edukacji są zaliczane do kwalifikacji, zaś jak ocenić kompetencje, które nie zostały poświadczone odpowiednim dyplomem czy certyfikatem? Jakie kompetencje są obecnie zaliczane do niezbędnych, aby sprawować odpowiednie stanowisko? Jakie umiejętności powinny być na liście, jako te zawsze obowiązujące, a jakie jako dodatkowe?