Kompetencje Menedżerskie - Certes Szkolenia

Kompetencje Menedżerskie

13 listopada, 2023

Coaching – co to jest? Rodzaje. Jak wykorzystać coaching w biznesie?

Coaching co to jest? Coaching to zorganizowany i interaktywny proces towarzyszenia indywidualnym klientom (tzw. coachee) lub grupom, mający na celu stymulowanie i inspirowanie do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału. Charakteryzuje się uważnym słuchaniem, obserwacją […]
9 listopada, 2023

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Czym jest komunikacja? Nie ma jednej konkretnej definicji, która precyzyjnie i jednoznacznie określiłaby, co kryje się pod pojęciem komunikacja. Najczęściej jest określana procesem wymiany informacji. Odbywa się on za pomocą słowa mówionego, pisanego, a także […]
26 października, 2023

Przemówienie – jak napisać udane przemówienie?

Co to jest przemówienie? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przemówienie to ustna wypowiedź skierowana do publiczności, której celem jest przedstawienie, wyjaśnienie lub obrona określonej idei, koncepcji czy stanowiska. Jest to narzędzie komunikacji, które gdy jest odpowiednio […]
10 października, 2023

Offboarding pracownika – czym jest? Jak go dobrze przeprowadzić?

Offboarding co to jest? Offboarding to zorganizowany proces wyjścia pracownika z organizacji, który zapewnia płynne i profesjonalne zakończenie współpracy. Jest to zestaw procedur i działań mających na celu zabezpieczenie interesów firmy i uzyskanie wartościowego feedbacku, jak […]
11 sierpnia, 2023

Autorytet lidera zespołu — kluczowy element efektywnej pracy zespołowej

Czym jest autorytet lidera zespołu, dlaczego jest ważny oraz jak go budować i utrzymywać? Sprawdź, czy masz naturalne predyspozycje do bycia liderem, czy musisz jeszcze rozwijać i doskonalić umiejętności przywódcze. Czym jest autorytet […]
21 lipca, 2023

Menedżer – kim jest i jaka jest jego rola w firmie?

W polskich instytucjach czy firmach, w zależności od profilu prowadzonej działalności, osobę pełniącą rolę menedżera określa się również kierownikiem, szefem, team leaderem lub koordynatorem. Co więcej – w zależności od szczebla zatrudnienia i roli menedżera […]
6 lipca, 2023

Negocjacje w biznesie – techniki, etapy i zasady negocjacji

Śmiało można powiedzieć, że to nieodłączna część niemalże każdej branży. W zależności od profilu przedsiębiorstwa mogą to być negocjacje handlowe, pracownicze, prawne, cenowe czy zakupowe. Podczas negocjacji nie wystarczy tylko przedstawić, kto i w jaki sposób […]
15 marca, 2023

Czym jest przywództwo? Rodzaje i typy przywództwa. Różnica między przywództwem a zarządzaniem

Sprawdź, z jakimi typami przywództwa można mieć do czynienia w organizacji. Czym różni się przywódca od skutecznego menedżera oraz jakie cechy przywódcy sprawiają, że pociąga za sobą grupę współpracowników i razem z nimi osiąga cele […]
9 marca, 2023

Przywództwo transakcyjne a transformacyjne – na czym polegają różnice?

W firmach, które przyjęły model transakcyjny, akcenty kładzie się na dyskusje i przestrzeń do tego, by pracownicy dzielili się pomysłami i przemyśleniami. Lider nie znajduje się w centrum. To nie on podejmuje decyzje. Natomiast w przywództwie transformacyjnym lider […]
2 marca, 2023

Zarządzenie zmianą. Co to jest? Jak zaplanować etapy procesu

Menedżerowie muszą pamiętać, że każdy pracownik potrzebuje poczucia, że jest częścią firmy. Brak informowania o planowanych zmianach i wyjaśnienia, jak wpłyną na dalszą pracę, może zostać odebrany jako ignorowanie zatrudnionych. Komunikowanie […]