Employer & Employee Branding

10 kwietnia, 2024

Performance management – co to jest? Zarządzanie efektywnością to krok na przód

Performance management – co to jest? Performance management, czyli zarządzanie wydajnością, to strategiczny i zintegrowany proces, który ma na celu poprawę efektywności organizacji poprzez rozwój wydajności pracowników. Jest to proces ciągły, który obejmuje planowanie, monitorowanie, […]
16 marca, 2024

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) – czym jest?

Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) jest ważne dla organizacji dążących do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i konkurencyjności na rynku. To podejście pozwala na identyfikację, planowanie, optymalizację i monitorowanie procesów w organizacji. Tym […]
6 grudnia, 2023

Klient wewnętrzny i zewnętrzny — na nich opiera się biznes

Co to jest klient wewnętrzny? Wewnętrzni klienci to pracownicy, zespoły czy departamenty korzystające z produktów, usług lub informacji generowanych przez inne działy w ramach tej samej firmy. Koncepcja klienta wewnętrznego opiera się na idei, że każdy pracownik, […]