Diversity & Inclusion

17 stycznia, 2022

Zarządzanie różnorodnością – sezon zima/wiosna 2022

Zarządzanie różnorodnością to proces wszechstronnego kształtowania środowiska pracy, umożliwiającego każdemu pracownikowi pełne wykorzystanie swojego potencjału w osiąganiu celów organizacji - R. Roosevelt Thomas

Przywołane stwierdzenie doskonale obrazuje ideę zarządzania różnorodnością. Rolą i misją każdej świadomej instytucji powinno być dzisiaj opracowanie...

12 stycznia, 2022

Raport „Diversity & Inclusion at Work”

Wyzwanie, jakie stoi obecnie przed wieloma Organizacjami, można często sprowadzić do pytania „co zrobić, aby różnorodność łączyła ludzi, a nie ich dzieliła?” Różnorodność definiuje się dzisiaj jako naczelną wartość współczesnego społeczeństwa. Fundamentalne znaczenie ma także wielokulturowość oraz wszechstronnie promowana tzw. polityka równego traktowania w duchu podejścia „diversity & incluson”.
25 października, 2021

Różnorodność jest siłą

Kierunki zmian, ale także szybkość z jaką następują, stanowią największe wyzwanie organizacji i kierujących nimi managerów. Umiejętność właściwego odnalezienia się w zmiennym i zróżnicowanym środowisku to dla wielu z nas osobiste wyzwanie, ponieważ w różny sposób adaptujemy się do zmiany. Miarą sukcesu jednego z najistotniejszych obecnie obszarów rozwoju biznesu, diversity & inclusion, jest umiejętność dostosowania się, a kluczowy jego element stanowi czynnik ludzki.