Zarządzanie organizacją

12 marca, 2024

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) – czym jest?

Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) jest ważne dla organizacji dążących do osiągnięcia doskonałości operacyjnej i konkurencyjności na rynku. To podejście pozwala na identyfikację, planowanie, optymalizację i monitorowanie procesów w organizacji. Tym […]
14 lutego, 2024

Zarządzanie przez cele — zalety i wpływ na funkcjonowanie firmy

Zarządzanie przez cele to podejście zarządcze, które kładzie szczególny nacisk na wyznaczanie klarownych celów na różnych szczeblach organizacji, co przekłada się na jednoznaczną identyfikację zadań dla kadry na wszystkich poziomach.  Sprawdź, jak metoda […]
22 stycznia, 2024

Procesy logistyczne – czym są i jak przebiegają?

Wszystkie te podsystemy są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli w tym łańcuchu operacji chociaż jeden z nich nie będzie odpowiednio zarządzany, istnieje bardzo duże ryzyko, że firma zostanie narażona na straty. Niezależnie od profilu prowadzonej […]
6 grudnia, 2023

Klient wewnętrzny i zewnętrzny — na nich opiera się biznes

Co to jest klient wewnętrzny? Wewnętrzni klienci to pracownicy, zespoły czy departamenty korzystające z produktów, usług lub informacji generowanych przez inne działy w ramach tej samej firmy. Koncepcja klienta wewnętrznego opiera się na idei, że każdy pracownik, […]
18 listopada, 2023

Komunikacja międzykulturowa — dlaczego jest ważna?

Nawet w środowisku Europy umiejętność interpretowania gestów czy znajomość kręgu kulturowego może wpływać na powodzenie w biznesie. Sprawdź, jak poprawić relacje pomiędzy przedstawicielami firm z innego kręgu kulturowego, jak podnieść swoje […]
11 września, 2023

Compliance – co to jest? Kim jest compliance officer i jaka jest jego rola w firmie?

Compliance – co to? Kilka lat temu pojęcie compliance zyskało na popularności w szeroko rozumianym biznesie. Najwcześniej zaczęło funkcjonować w branży zajmującej się ubezpieczeniami oraz finansami. Od lat 90. działało już w amerykańskich […]
8 sierpnia, 2023

Przyczyny konfliktów w pracy – jak sobie z nimi radzić?

Nieprawidłowo zarządzane konflikty mogą prowadzić do obniżenia wydajności, pogorszenia atmosfery w pracy oraz źle wpływać na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Dlatego ważne jest zrozumienie przyczyn sporów w miejscu pracy i poznanie skutecznych sposobów […]
2 marca, 2023

Zarządzenie zmianą. Co to jest? Jak zaplanować etapy procesu

Menedżerowie muszą pamiętać, że każdy pracownik potrzebuje poczucia, że jest częścią firmy. Brak informowania o planowanych zmianach i wyjaśnienia, jak wpłyną na dalszą pracę, może zostać odebrany jako ignorowanie zatrudnionych. Komunikowanie […]
24 października, 2022

NAVIGATOR 3.0

Przywództwo tradycyjne przybiera zazwyczaj formę dominacji. Stąd też liderzy, którzy uprawiają tę formę zarządzania, przyjmują rolę nakazowo-kontrolną. Bardzo często ich autorytet w zespołach kształtuje się na mocy stanowiska, które dla zespołu oznacza konieczność podporządkowania się [...]