Efektywność osobista

29 maja, 2024

Model pięciu dysfunkcji pracy zespołowej – jak zbudować efektywny zespół?

Nie można wykreować żadnego wartościowego projektu bez zgranego zespołu. Jeśli grupa osób doskonale się ze sobą komunikuje, ich praca przynosi każdemu z członków satysfakcję. Jeśli jednak pojawiają się problemy, zespół […]
21 maja, 2024

Fast tracking — przyspiesz realizację projektu i przezwycięż kryzys

Co to jest fast tracking? Kryzys podczas realizacji projektu wymusza nierzadko skorzystanie z zaawansowanej techniki zarządzania, jaką jest właśnie fast tracking. Metoda ta umożliwia realizację działań znacznie szybciej, a jej założeniem […]
17 maja, 2024

Metoda 6 kapeluszy de Bono – na czym polega? Dlaczego warto?

Metoda 6 myślowych kapeluszy – na czym polega? Problemy codzienności wymagają czasami mniejszej, a czasami większej uwagi. Te trudniejsze należy poddać głębokiej analizie. Jednak jeśli rozwiązanie nie przychodzi samo, w wyniku […]
10 maja, 2024

Techniki wywierania wpływu — najważniejsze metody manipulacji

Robert Cialdini — poznaj 6 zasad wywierania wpływu na ludzi Perswazja jest społecznym wpływem na przekonania, postawy, motywacje i zachowania. Jest formą manipulacji, która ma za zadanie zmienić myśli i przekonania.  Badaniem tego zjawiska […]
24 kwietnia, 2024

Dwuczynnikowa teoria Herzberga – motywowanie pracowników

Dwuczynnikowa teoria Herzberga – na czym polega? Dwuczynnikowa teoria Herzberga, znana także jako teoria motywacji i higieny, jest jednym z kluczowych modeli w psychologii organizacyjnej, skoncentrowanym na czynnikach wpływających na satysfakcję oraz motywację […]
20 kwietnia, 2024

Piramida Diltsa – 6 poziomów budowania samoświadomości

Piramida poziomów logicznych Diltsa (DPLL) – co to? Piramida poziomów logicznych Roberta Diltsa, znana również jako Dilts’ Logical Levels (DPLL), to model rozwoju osobistego i zmiany organizacyjnej, który przedstawia hierarchię […]
16 kwietnia, 2024

Microlearning — co to jest? Cechy i zalety microlearningu

Microlearning — co to jest? Krótkie i prosto przedstawione treści, wiedza „w pigułce” dostosowana do potrzeb konkretnej grupy lub pojedynczego kursanta — tak krótko można scharakteryzować microlearning. Jeśli nie masz dużo czasu na tradycyjny kurs, to krótkie […]
5 kwietnia, 2024

Negocjacje twarde, miękkie i rzeczowe — czym są?

Negocjacje i ich rola w biznesie Negocjacjami nazywamy proces interakcji zachodzący między co najmniej dwiema stronami, które chcą osiągnąć porozumienie albo dyskutując, rozwiązać ważny problem. W trakcie negocjacji dąży się do znalezienia […]
26 lutego, 2024

Action learning – na czym polega metoda?

Stworzona w latach czterdziestych XX wieku metoda Action Learning bazuje na koncepcjach psychologii rozwojowej oraz socjologii nauczania grupowego, oferując podejście do edukacji, które znacząco różni się od konwencjonalnych metod nauczania. Ta innowacyjna […]
8 lutego, 2024

Komunikacja niewerbalna — czym jest? Jak ważny jest język ciała?

Komunikacja niewerbalna jest nieodłącznym elementem codziennych kontaktów międzyludzkich. Odgrywa niezwykle ważną rolę w przekazywaniu informacji, wyrażaniu emocji i budowaniu relacji.  Sprawdź jak mimika, postawa ciała, intonacja i inne zachowania […]