Efektywność osobista - Certes Szkolenia

Efektywność osobista

4 lipca, 2022

Cechy dobrego lidera i przywódcy – jakie ma zadania i czym się wyróżnia?

We współczesnych organizacjach przełożony to lider, który w ogromnym stopniu kształtuje stosunki w swoim dziale, atmosferę, poczucie przynależności poszczególnych pracowników do zespołu. Aby osiągać stawiane przed nim przez organizację cele, musi wykazać się wieloma […]
20 czerwca, 2022

Zarządzanie czasem — metody i porady efektywnej organizacji czasu

Na czym polega zarządzanie czasem? Definicja zarządzania czasem określa, że jest to planowanie oraz systematyczne wykonywanie zadań, które mają w założonym czasie doprowadzić do realizacji celu. Inaczej mówiąc, jest to konsekwentne stosowanie technik […]
14 lutego, 2022

CROSSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Eksperci szacują, że za 10-15 lat wiele zawodów zniknie z rynku pracy, pojawią się także nowe, dzisiaj nieznane profesje oraz przede wszystkim zmieni się sposób wykonywania wielu zadań, gdyż pracę schematyczną, algorytmiczną przejmą w przeróżnych zawodach roboty i szeroko rozumiana sztuczna inteligencja.