Efektywność osobista

12 grudnia, 2023

Efektywna komunikacja. Najważniejsze zasady skutecznej komunikacji

Dobra komunikacja to klucz do rozwiązania większości problemów. Umiejętność przeprowadzenia konstruktywnej rozmowy jest niezastąpiona w życiu profesjonalnym i prywatnym. Czym jest efektywna komunikacja? Jakie są jej najważniejsze zasady oraz jakie błędy utrudniają […]
18 listopada, 2023

Komunikacja międzykulturowa — dlaczego jest ważna?

Nawet w środowisku Europy umiejętność interpretowania gestów czy znajomość kręgu kulturowego może wpływać na powodzenie w biznesie. Sprawdź, jak poprawić relacje pomiędzy przedstawicielami firm z innego kręgu kulturowego, jak podnieść swoje […]
13 listopada, 2023

Coaching – co to jest? Rodzaje. Jak wykorzystać coaching w biznesie?

Coaching co to jest? Coaching to zorganizowany i interaktywny proces towarzyszenia indywidualnym klientom (tzw. coachee) lub grupom, mający na celu stymulowanie i inspirowanie do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału. Charakteryzuje się uważnym słuchaniem, obserwacją […]
9 listopada, 2023

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Czym jest komunikacja? Nie ma jednej konkretnej definicji, która precyzyjnie i jednoznacznie określiłaby, co kryje się pod pojęciem komunikacja. Najczęściej jest określana procesem wymiany informacji. Odbywa się on za pomocą słowa mówionego, pisanego, a także […]
26 października, 2023

Przemówienie – jak napisać udane przemówienie?

Co to jest przemówienie? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przemówienie to ustna wypowiedź skierowana do publiczności, której celem jest przedstawienie, wyjaśnienie lub obrona określonej idei, koncepcji czy stanowiska. Jest to narzędzie komunikacji, które gdy jest odpowiednio […]
14 października, 2023

Zarządzanie stresem – jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy?

Jakie są źródła stresu w pracy? Stres w miejscu pracy może mieć wiele przyczyn i manifestować się na różne sposoby. Zrozumienie źródeł stresu (tzw. stresorów) jest kluczowe, aby móc efektywnie zapobiegać […]
5 października, 2023

Mentoring – co to jest? Wszystko co powinieneś wiedzieć

Mentoring co to jest? Mentoring to proces, w którym doświadczona osoba, znana jako mentor, pełni rolę doradcy, pomagając mentee osiągnąć cele w karierze i rozwoju umiejętności. Mentor udziela cennych rad, dzieli się swoją […]
7 września, 2023

Zasady savoir-vivre. Zasady dobrego zachowania przy stole i w biznesie

Dlatego już na początku warto zaznaczyć, że zasady savoir-vivre są bardzo ważne, zarówno w sferze prywatnej, jak i w kontaktach biznesowych. Ich znajomość niesie ze sobą wiele korzyści. Na pewno w życiu prywatnym dzięki nim […]
4 września, 2023

Problem Solving – co to jest? Jakie są metody rozwiązywania problemów?

Problem Solving to proces, który pozwala stawić czoła trudnościom i podejmować właściwe decyzje w różnych aspektach naszego życia. Niezależnie od tego, czy jest to problem zawodowy, osobisty czy społeczny, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów jest […]
8 sierpnia, 2023

Przyczyny konfliktów w pracy – jak sobie z nimi radzić?

Nieprawidłowo zarządzane konflikty mogą prowadzić do obniżenia wydajności, pogorszenia atmosfery w pracy oraz źle wpływać na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Dlatego ważne jest zrozumienie przyczyn sporów w miejscu pracy i poznanie skutecznych sposobów […]