Sprzedaż i Marketing

10 maja, 2024

Techniki wywierania wpływu — najważniejsze metody manipulacji

Robert Cialdini — poznaj 6 zasad wywierania wpływu na ludzi Perswazja jest społecznym wpływem na przekonania, postawy, motywacje i zachowania. Jest formą manipulacji, która ma za zadanie zmienić myśli i przekonania.  Badaniem tego zjawiska […]
2 marca, 2024

Marketing mix – czym jest? Jak wykorzystać go na potrzeby firmy?

Marketing mix, kluczowy element strategii każdej firmy, to pojęcie, którego definicja została po raz pierwszy sformułowana przez Edmunda McCarthy’ego, a następnie rozwinięta przez Roberta Lauterborna. McCarthy zdefiniował marketing mix jako zestaw narzędzi […]
9 listopada, 2023

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Czym jest komunikacja? Nie ma jednej konkretnej definicji, która precyzyjnie i jednoznacznie określiłaby, co kryje się pod pojęciem komunikacja. Najczęściej jest określana procesem wymiany informacji. Odbywa się on za pomocą słowa mówionego, pisanego, a także […]
27 lipca, 2023

Negocjacje win-win – czym są? Etapy i zalety

Mają one na celu znalezienie wspólnych interesów i zadowolenie wszystkich stron zaangażowanych w proces negocjacyjny. To podejście oparte jest na współpracy, otwartości i szukaniu rozwiązań uwzględniających interesy obu stron. W tym artykule przyjrzymy […]
6 lipca, 2023

Negocjacje w biznesie – techniki, etapy i zasady negocjacji

Śmiało można powiedzieć, że to nieodłączna część niemalże każdej branży. W zależności od profilu przedsiębiorstwa mogą to być negocjacje handlowe, pracownicze, prawne, cenowe czy zakupowe. Podczas negocjacji nie wystarczy tylko przedstawić, kto i w jaki sposób […]
5 czerwca, 2023

Storytelling – co to jest? Jak stosować w biznesie?

Czym jest storytelling? Analizując storytelling jako metodę marketingową, należy zaakcentować w niej wartość opowieści, którą wykorzystuje się w celach promocyjnych konkretnej marki i jej produktu. Prezentowana przez firmę historia powinna […]