ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ


Szkolenia z tego obszaru są skierowane do osób, które na co dzień zarządzają kadrą na linii produkcyjnej lub mają awansować na stanowisko lidera
lub brygadzistę oraz chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego budowania i zarządzania zespołami.

W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się wszechobecną informacją i błyskawicznymi zmianami, praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w znacznej mierze jest niewykorzystywane. Gdy mówimy o wspieraniu pracowników w osiąganiu motywacji, pełnego zaangażowania i spełnienia zawodowego, nic nie jest ważniejsze niż praca zespołowa. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie, którzy ufają członkom swojego zespołu, otwarcie się komunikują, angażują się biorąc odpowiedzialność zarówno za swoje wyniki, jak i wyniki zespołu, będą osiągać lepsze rezultaty pracy
przy większym poczuciu sukcesu.


Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Ideą przewodnią naszych szkoleń jest zarządzanie zespołem produkcyjnym zarówno z perspektywy kadry zarządzającej, jak i wymagań w odniesieniu
  do pracowników. Programy szkoleń pozwalają nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia, jak również zarządzania zespołami poprzez określenie reguł i zasad pracy zespołu, ram odpowiedzialności i decyzyjności w ramach przyznanych uprawnień ora zasad statystycznego sterowania procesem produkcyjnym.

  Relacje przełożonego z podwładnymi mają wpływ na pracę zespołu i motywację do ciągłego doskonalenia. Relacje z pracownikami uczą w praktyce,
  jak zapobiegać konfliktom, stosując podstawy dobrych relacji i jak radzić sobie z nimi szybko i skutecznie, kiedy się pojawią.

  Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, konsultacje trenerskie, e-learning)
  oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele menedżerskie.

   

  Jestem Mistrzem/Kierownikiem w zakładzie

  Osoby zarządzające w zakładach często nie do końca czują swoją rolę, bywają sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, natomiast w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się
  do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. 

   

  Budowanie i zarządzanie zespołem

  Szkolenie skierowane do zarówno doświadczonych, jak i świeżo upieczonych kierowników/brygadzistów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia związane z budowaniem efektywnego zespołu, zasady jego funkcjonowania i koordynowanie. Uczestnicy dowiedzą się jakie są style przywództwa, które będą mogli dopasować do swojego trybu pracy.

   

  Umiejętne motywowanie pracowników

  Szkolenie, ma za zadanie rozpoczęcie pracy na postawach brygadzistów, kierowników, mistrzów.
   

  Efektywność pracy w zakładzie

  Wszyscy, którzy na co dzień mają do czynienia z życiem firmowym wiedzą, że czas potrafi uciekać, biec, iść, trwać lub trwać niemiłosiernie, zwłaszcza w korkach lub na zbyt długich spotkaniach. Nadzieję budzi fakt, że czasowi utraconemu może odpowiadać czas odzyskany lub lepiej – dobrze zaplanowany.
   

  Komunikacja w zakładzie produkcyjnym

  Komunikacja w pracy jest nieodłącznym elementem odpowiedniego funkcjonowania firmy. W zależności od kierunku komunikacji wyróżniamy komunikacje pionową, tzw. „góra-dół”, która dotyczy relacji pracownik-przełożony oraz komunikację poziomą, zwaną inaczej horyzontalną, która określa sposoby porozumiewania się między pracownikami.
   

  Zarządzanie zmianą w zakładzie

  Zmiana jest zjawiskiem koniecznym w procesie rozwoju ludzi, zespołów, społeczeństw, organizacji. Organizacje wprowadzają zmiany na poziomie strategicznym i operacyjnym, reagując na wydarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, jak również na ich prognozy.

   

  Jak przestrzeganie BHP zamienić z obowiązku w przyjemność

  O tym, że zasady BHP są ważne słyszy każdy pracowników w zakładzie produkcyjnym
  – począwszy od operatora do dyrektora produkcji. Dzięki przestrzeganiu BHP zakłady
  w sposób znaczny zmniejszają liczbę zdarzeń i wypadków.

   

  Budowanie dobrych relacji i praktyk komunikacyjnych

  W zakładach produkcyjnych pracują ludzie z różnymi doświadczeniami, kompetencjami. Ważną umiejętnością osób zarządzających produkcją jest pogodzenie oczekiwań organizacji z oczekiwaniami pracowników produkcji.

   

  Trudne sytuacje w zespole

  Nasze szkolenie pomoże w podniesieniu świadomości, że wspólna praca w zakładzie tworzy jego sukces. W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową. Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, kontroli jakości itd. Każdy zespół ma ogromny wkład w efekt końcowy. Czasami wystarczy dobre nastawienie do innych osób z innych zespołów i współpraca zaczyna układać się idealnie.

  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW