Produkcja / ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ


Trudne sytuacje w zespole

Cele szkolenia

W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową. Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, samej produkcji, kontroli jakości itd. Każdy zespół ma ogromny wkład
w efekt końcowy. Zdarzają się przypadki, że poszczególne zespoły nie czują, że inne tez pracują na efekt końcowy, praktycznie codziennością sa sytuacje, że obszar produkcji jest rozczarowany pracą zespołów wspierających np. utrzymanie ruchu. Czasami wystarczy dobre nastawienie do innych osób z innych zespołów i współpraca zaczyna układać się idealnie. Otwartość na drugiego człowieka daje podwaliny
pod budowanie w zakładzie wspólnego działania. 

Nasze szkolenie pomoże w podniesieniu świadomości, że wspólna praca w zakładzie tworzy jego sukces.


Korzyści dla zakładu i pracowników

 • Zbudowanie świadomości wśród osób zarządzających, że tylko wspólna praca przynosi rezultaty
 • Podniesienie zaangażowania we wspieranie innych działów w realizacji celów produkcji
 • Podniesienie zrozumienia dla innych działów w ich decyzjach i działaniach
 • Podniesienie świadomości przełożonych, że maja bezpośredni wpływ na to jak funkcjonuje ich zespół
 • Wzmocnienia poczucia roli zespołowości w realizacji celów zakładu
 • Wiedza na temat zespołowości
 • Świadomość jak duży wpływ na zespołowość maja przełożeni na produkcji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: