Produkcja / ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ


Zarządzanie zmianą
w zakładzie

Cele szkolenia

„Jedno co pewne – to zmiana” (przysłowie chińskie) 

Zmiana jest zjawiskiem koniecznym w procesie rozwoju ludzi, zespołów, społeczeństw, organizacji. Organizacje wprowadzają zmiany na poziomie strategicznym i operacyjnym, reagując na wydarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, jak również na ich prognozy. Na poziomie strategicznym zmiany mają zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Na poziomie operacyjnym, działania, mające na celu poprawę skuteczności i wydajności, dostosowanie do sytuacji zewnętrznej lub wewnętrznej mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych  w procedurach, praktyce pracy, systemach i strukturach.  

Zmiana nie jest procesem bezbolesnym i często spotyka się z oporem, czyli odmową współpracy, bardziej lub mniej jawną, ze strony pracowników. 

Dzieje się tak wtedy, kiedy pracownicy nie rozumieją potrzeby zmiany, spodziewają się trudności, nie mają zaufania do kierownictwa, lub nie rozumieją jego intencji, mają złe doświadczenia ze zmianami lub kiedy zmiana jest wprowadzana bez przygotowania  i angażowania pracowników.   Nasze szkolenie pomoże
w podniesieniu świadomości, że wspólna praca w zakładzie tworzy jego sukces.


Korzyści dla zakładu i pracowników

 • Zwiększą zaangażowanie pracowników we wprowadzanie zmian
 • Będą lepiej przygotowani do wprowadzania zmian
 • Zmniejszą opór pracowników przed zmianą
 • Szybciej przeprowadzą zmiany
 • Efektywniej będą komunikować się w zmianach
 • Zrozumieją mechanizm wdrażania zmian
 • Zwiększą osobistą elastyczność i skuteczność we wdrażaniu zmian
 • Poznają metody pracy z różnymi postawami wobec zmian


Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: