Produkcja / ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ


Jestem Mistrzem/ Kierownikiem w zakładzie

Cele szkolenia

Osoby zarządzające w zakładach często nie do końca czują swoją rolę, bywają sytuacje, gdzie mistrz
lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, natomiast
w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. Niektórzy z mistrzów lub kierowników zmiany mogą mieć poczucie, że mają ograniczony wpływ na decyzyjność w przypadku swojej zmiany, linii lub gniazda produkcyjnego. Szkolenie, ma za zadanie rozpoczęcie pracy na postawach brygadzistów, kierowników, mistrzów. Uświadomienie roli jaką pełnią w organizacji jako brygadzista, kierownik, mistrz, pozwala na maksymalne wykorzystanie stanowiska w celu realizacji zadań i spełniania oczekiwań jakie stawia firma oraz odpowiedzi na potrzeby pracowników. Taka świadomość wśród brygadzistów, kierowników, mistrzów pozwala na budowanie współodpowiedzialności za kondycję firmy i jej pozycję na rynku.


Korzyści dla zakładu i pracowników

 • Zwiększenie odpowiedzialności na liniowych stanowiskach
 • Zwiększenie świadomości na liniowych stanowiskach
 • Zwiększenie decyzyjności na liniowych stanowiskach
 • Uświadomienie swojej roli w organizacji
 • Branie odpowiedzialności za funkcjonowanie zespołu produkcyjnego
 • Praca na wartościach zakładu i dbałość o utrzymanie załogi
 • Zmiana nastawienia do roli kadry liniowej
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w zarzadzaniu liniowym

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: