Produkcja / ZARZĄDZANIE LINIĄ PRODUKCYJNĄ


Jak przestrzeganie BHP zamienić z obowiązku w przyjemność

Cele szkolenia

O tym, że zasady BHP są ważne słyszy każdy pracowników w zakładzie produkcyjnym - począwszy
od operatora do dyrektora produkcji. Dzięki przestrzeganiu BHP zakłady w sposób znaczny zmniejszają liczbę zdarzeń i wypadków. W większości zakładów są widoczne tablice z informacją ile dni zakład funkcjonuje bez wypadków. Osoby zarządzające w zakładzie produkcyjnym starają się zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo pracowników. Często odbywają się audyty BHP, w trakcie których osoba odpowiedzialna za BHP w zakładzie zwraca szczególną uwagę na zachowania pracowników, jakość
np. oznaczonych ciągów komunikacyjnych, jakości maszyn i sprzętu na którym pracują pracownicy. Pomimo tego nie zawsze pracownicy przestrzegają tych zasad, nie zawsze zwracają wystarczająca uwagę na bezpieczeństwo. Skoro nie brakuje wiedzy, to może brakować motywacji do stosowania BHP. Pracownicy w niektórych sytuacjach ni czują po co to BHP jest, dlaczego mamy przestrzegać zasad chociaż np. w kasku gorąco i niewygodnie. Takie sytuacje czasami (a bywa to w niektórych zakładach częste) kończą się tzw. Mandatami BHP, co powoduje dyskomfort dla pracownika. Proponowane szkolenie dostarcza sprawdzonych rozwiązań – w jaki sposób budować pozytywną motywacją do przestrzegania zasad BHP.
 


Korzyści dla zakładu i pracowników

 • Podniesienie działań na rzecz bezpieczeństwa ze strony kadry kierowniczej
 • Budowanie współodpowiedzialności wśród załogi za BHP
 • Zwiększenie dojrzałości pracowników do przestrzegania BHP
 • Większe bezpieczeństwo pracowników
 • Odpowiedź na pytanie – jak działać na rzecz BHP
 • Jak wspierać podległych pracowników w przestrzeganiu BHP
 • Działania motywacyjne na rzecz BHP
 • Podniesienie świadomości wśród załogi

Program szkolenia




Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).



  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: