ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM


Zarządzaniem przedsiębiorstwem można określić ogół procesów i działań podejmowanych w celu podtrzymania działalności przedsiębiorstwa dla jak najbardziej skutecznego osiągania jego celów.

Wdrożenie systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości, wyższe wyniki biznesowe, wzrost efektywności i zadowolenia pracowników to tylko kilka korzyści z efektywnie zaimplementowanych projektów w zakładach produkcyjnych.


Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄDZANIE PRODUKCYJNE – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Warsztaty z zarządzania produkcją zobrazują kierownikom i liderom istotę planowania oraz wpływu kosztów stałych i zmiennych na rentowność organizacji. Dowiedzą się czym jest proces kreowania zysku w procesie produkcji oraz jakie ma znaczenie dla całej organizacji. Usystematyzują wiedzę z zakresu
  zarządzania jakością oraz poznają najnowsze techniki podnoszące jakość w przedsiębiorstwie.

  Szkolenia Lean Management przekazują praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w organizacji, jak również uczą umiejętności dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz usługach tak, aby ostatecznie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. W ramach tych warsztatów pokazujemy,
  że każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.

   

  Strategiczne zarządzanie rentownością produkcji

  Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kierowników produkcji. Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat planowania korzystnych wyników, zachowania rentowności, jak również opracują plan podejmowanych działań oraz automatyczne rozkładanie kosztów. W kursie wprowadzono elementy controllingu, w których uczestnicy uczą się posługiwać analizą CVP w celu maksymalizowania zysków płynących z procesu produkcyjnego oraz podejmowania decyzji
  na poziomie produkcyjnym, operacyjnym.

   

  Strategie i negocjacje zakupowej

  Kurs składający się z dwóch dwudniowych szkoleń, przeznaczony jest dla kupców negocjujących porozumienia z określeniem warunków bieżącej lub przyszłej współpracy z dostawcami
  w sytuacjach budujących napięcie i konflikty.

   

  Lean management – optymalne zarządzanie procesami

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania procesami w zestawieniu
  ze strategią organizacji. Podczas kursu zostaną przedstawione kluczowe terminy i pojęcia, model przebiegu pracy oraz etapy projektu doskonalenia procesów. Uczestnicy nauczą się optymalizować procesy biznesowe, poznają zasady i metody badań kontrolnych.
  Ponadto kurs ukaże mapowanie i poprawę procesów, jak również pomoże kierownikom zarządzać zmianą.

   

  Zarządzanie procesami biznesowymi – warsztat kompetencyjny dla pracowników z obszaru HR

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie prezentacji teoretycznej z częścią aplikacyjną pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce w obszarze HR.

   

  5S na produkcji i w biurze, czyli jak systemowo wdrożyć ład i porządek
  w miejscu pracy

  Szkolenie wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy oraz doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki warsztatom Uczestnik będzie mógł ustanowić i utrzymać wysoką jakość stanowisk pracy. Kurs przedstawia metodę 5S w zestawieniu z metodą 8D, z wykorzystaniem techniki 5W.
  Wszystkie tajemnicze skróty zostaną rozwinięte podczas szkolenia

  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW