Produkcja / ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM


Strategiczne zarządzanie rentownością produkcji

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kierowników produkcji w zakresie planowania wyniku, przyjęcie w procesie produkcyjnym również kryterium zysku, realizowanego tutaj w wyniku racjonalizowania procesów we własnym przedsiębiorstwie będących następstwem walidacji lub zmiany przyjętych założeń produkcyjnych, organizacji produkcji, planowania jej wielkości, poziomu kosztów wytwarzania, amortyzacji maszyn i urządzeń. W kursie wprowadzono elementy controllingu w sprzedaży (analiza CVP), gdzie uczestnicy kursu uczą się posługiwania tą analizą w celu maksymalizowania zysków płynących z procesu produkcyjnego oraz podejmowania decyzji na poziomie produkcyjnym, operacyjnym.
 


Korzyści dla uczestników

 • Aby zobrazować wpływ decyzji kierowników produkcji oraz zespołów produkcyjnych dotyczących planowania produkcji oraz wpływu kosztów stałych i zmiennych na rentowność firmy, uczestnicy kursu wykonają indywidualne zadania pokazujące proces kreowania zysku w procesie produkcji w przedsiębiorstwie.
 • Dodatkową wartością tego kursu jest to, iż w dużej części prowadzone jest ono na realnych przykładach i danych liczbowych firmy.
 • Podczas kursu dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem komputera oraz przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy uczestników kursu arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel.

Program kursuChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: