ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE


Zarządzanie organizacją, aby było skuteczne i efektywne musi być usystematyzowane. Każda organizacja powinna dążyć do realizowania swojej misji, wizji i strategii. Kluczowym aspektem jest osiąganie pożądanych wyników biznesowych, przy optymalizacji zasobów. General Management to organizacja jako całość, zarówno jako zadania strategiczne, kształtowanie struktur organizacyjnych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Według nowego modelu to także aspekt przywództwa i budowania kultury organizacyjnej.


Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  W ramach autorskich programów realizujemy szkolenia m.in. zarządzania przez cele, zarządzania kryzysowego, świadomości biznesowej, budowania wysokoefektywnych zespołów czy strategii marketingowych. Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online. Dla Liderów i Brygadzistów stworzyliśmy krótkie formy rozwojowe by nie zaburzać ich codziennej pracy.

   

  Zarządzanie strategiczne

  Szkolenie „Zarządzanie strategiczne” jest przeznaczone dla kadry menadżerskiej, osób które kierują zespołami, są odpowiedzialne za formułowanie celów strategicznych i tworzenie planów dla całej organizacji oraz poszczególnych pionów, jednostek organizacyjnych etc. Program zatem skupia się wokół: metodologii planowania strategicznego i zasad wdrażania strategii oraz korelacji działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym wytyczonym u szczytu organizacji.

   

  Zarządzanie sytuacją kryzysową

  Sytuacje interwencyjne i sytuacje kryzysowe wymagają od menedżerów innego podejścia niż codzienne. Kluczową kwestią jest komunikacja oraz odpowiedzialność, które budują pozytywne nastawienie pracowników w trudnej sytuacji – sytuacji kryzysowej. Szczególną rolę ma poczucie braku bezpieczeństwa, dynamika sytuacji, niepewność, które to trzeba oswoić w sobie oraz pracować z innymi, by przeszli sytuację kryzysu w mało bolesny sposób. 

   

  Zarządzanie przez cele

  Celem szkolenia „Zarządzanie przez cele” jest poznanie „kluczy komunikacyjnych” we wszystkich funkcjach menedżerskich. Zrozumienie mechanizmów ludzkich zachowań – kiedy możliwe jest prawdziwe porozumienie się i jak można je osiągać? Poszerzenie świadomości mechanizmów obronnych w sytuacjach konfliktowych. Wzmocnienie dostępu do własnych wzorców zachowań uwarunkowanych temperamentem. 

   

  Świadomość biznesowa

  Celem głównym szkolenia „Świadomość biznesowa” jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z poznaniem procesów wpływających na świadomość biznesową. Stałym elementem sztuki biznesowej jest świadomość, że jakość tych zasobów oraz ich zakres stają się podstawowym atutem decydującym o znaczeniu firmy i jej pozycji rynkowej, a także przesądzają o skutkach uczestnictwa w rynkowym konkurowaniu.

  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW