ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PROCESAMI


Profesjonalizm i kompetencje w zarządzaniu projektami są obecnie jedną z najbardziej pożądanych cech osób poszukiwanych do pracy lub zatrudnionych w wielu branżach. Projekty są realizowane praktycznie w każdej organizacji, zarówno działającej dla zysku, jak i non-profit, administracji publicznej czy branży produkcyjnej. Co więcej, wiele wskazuje na to, że trend ten utrzyma silną tendencję wzrostową ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym na całym świecie.

Jak realizować projekty – zwinnie czy tradycyjnie? Które z podejść jest lepsze? Odpowiedź jest niejednoznaczna – to zależy. Tak jak nie ma jednego uniwersalnego narzędzia, które zadowoliłoby gusta każdego z nas, tak nie ma jednej, uniwersalnej metodyki zarządzania projektami. Niezależnie od metodyki stosowanej w organizacji, dobry lider projektów musi posiadać wiedzę oraz kompetencje w każdym z trzech obszarów – kontekstu w jakim realizowany jest projekt, ludzi, z którymi musi współdziałać oraz praktycznych narzędzi zarządczych. W konsekwencji, kompetentny lider projektów umie dobrać lub łączyć metodykę do projektu, a nie na odwrót.


Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PROCESAMI – NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami z zakresu zarzadzania projektami: Zarządzanie zespołem projektowym, Optymalizacja zarządzanie procesami wg Lean Management, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Kurs Zarządzania projektami przygotowujący do certyfikacji IPMA, Agile – zwinne zarządzanie projektami, Zarządzanie projektami metodą SCRUM, czy Zarządzanie projektami PRINCE2. Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

   

  Optymalne zarządzanie procesami (produkcyjnymi) wg Lean Management

  Celem głównym warsztatów „Optymalne zarządzanie procesami (np. produkcyjnymi)
  wg Lean Management” jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szczupłego zarządzania w organizacji oraz nabycie umiejętności w zakresie dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz usługach tak, aby ostatecznie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi.

   

  Poprawność załadunku w branży logistycznej

  Głównym celem szkolenia „Poprawność załadunku w branży logistycznej” jest przygotowanie uczestników do skutecznego i bezpiecznego przewożenia załadunku
  w transporcie towarów, w tym niebezpiecznych.

   

  Professional SCRUM Master – przygotowanie do certyfikacji PSM I

  Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu metodyki Scrum oraz nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego, codziennego wykorzystania przydatnych narzędzi umożliwiających realizację postaw i wartości Agile.

   

  Zarządzanie procesami biznesowymi

  Głównym celem szkolenia „Zarządzanie procesami biznesowymi” jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie prezentacji teoretycznej z częścią aplikacyjną pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

   

  Zarządzanie projektami

  Głównym celem szkolenia „Zarządzanie projektami PRINCE® 2 Foundation” jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami z wykorzystaniem metody PRINCE2. Poznanie charakterystyki procesów, pryncypiów i ról niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami.

   

  Zarządzanie projektem PRINCE® 2 Foundation

  Celem głównym szkolenia „Świadomość biznesowa” jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z poznaniem procesów wpływających na świadomość biznesową. Stałym elementem sztuki biznesowej jest świadomość, że jakość tych zasobów oraz ich zakres stają się podstawowym atutem decydującym o znaczeniu firmy i jej pozycji rynkowej, a także przesądzają o skutkach uczestnictwa w rynkowym konkurowaniu.

   
   

  Zarządzanie projektem metodyką SCRUM

  Celem szkolenia „Zarządzanie projektem metodyką SCRUM” jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu elastycznego zarządzania projektami oraz nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego, codziennego wykorzystania przydatnych narzędzi umożliwiających realizację podstaw i wartości agile.

   

  Zarządzanie zespołem projektowym

  Głównym celem szkolenia „Zarządzanie zespołem projektowym” jest przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania zespołach we wszystkich etapach projektu. Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych. Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań. Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem. Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera. Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi. Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi. 

  NASI EKSPERCI  Paweł Pietras


  Rafał Brodkowski


  Edyta Adamczyk


  Martin Daliga


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży produkcyjnej przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń produkcyjnych korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW