„MENADŻER 4.0” — Aktualności


PLANOWANE RUNDY NABORÓW W ROKU 2022

 

Szanowni Państwo,

Operator Certes sp. z o.o., planuje w roku 2022, ogłoszenie 4 rund naboru do projektu „Menadżer 4.0”:

II runda naboru – planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu czerwca;

III runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu sierpnia;

IV runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu października;

V runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu grudnia;

Konkretne terminy naborów, będą umieszczane na stronie internetowej projektu, na tydzień przed planowanym rozpoczęciem.

 

Operator zastrzega, że każdy nabór będzie trwał 21 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.


W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, informujemy, że dnia 15.04.2022 r. Biuro Projektu czynne jest do godziny 14:00.

Życzymy Państwu Radosnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych.I RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – OGŁOSZENIE WYNIKÓWSzanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorstw, przesłanych na platformę Operatora, chcących wziąć udział w projekcie „Menadżer 4.0.”,

O zakwalifikowaniu do projektu, decydowała kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Operator, dzięki narzędziom dostępnym na platformie, weryfikował kolejność zgłoszeń, co pozwoliło na wytypowanie firm, które przesłały dokumenty jako pierwsze.

Tym samym, do projektu zostało zakwalifikowanych 68 przedsiębiorstw, w tym:

  • 41 mikro przedsiębiorstw;
  • 18 małych przedsiębiorstw;
  • 9 średnich przedsiębiorstw;

Dziękujemy wszystkim za udział w I rundzie naboru. Informujemy, że przedsiębiorstwa, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w I rundzie naboru, mogą zgłaszać się w kolejnych rundach.

Informacje o otwarciu kolejnych rund naboru, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu.


I RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – INFORMACJESzanowni Państwo,


Operator dokonał wstępnej weryfikacji wszystkich zgłoszeń do udziału w projekcie. Od momentu ogłoszenia daty I rundy naboru, na platformie Operatora, zarejestrowały się 502 przedsiębiorstwa:

  • 309 mikro przedsiębiorstw;
  • 119 małych przedsiębiorstw;
  • 74 średnie przedsiębiorstwa

333 przedsiębiorstwa - przesłały dokumenty w terminie, od chwili rozpoczęcia naboru (04.04.2022 r., godzina 09:00), do momentu zakończenia naboru (04.04.2022 r., godzina 13:30 – informacja zamieszczona na stronie internetowej projektu)

45 przedsiębiorstw - przesłało dokumenty po zakończeniu I rundy naboru, co powoduje brak zakwalifikowania do udziału w projekcie.

111 przedsiębiorstw - nie przesłało dokumentów w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu, w związku z czym, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

13 przedsiębiorstw - zarejestrowało się na platformie Operatora już po ogłoszeniu zakończenia I rundy naboru, w związku z czym, od razu zostały poinformowane o braku zakwalifikowania do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”.

Przedsiębiorstwa, które przesłały dokumenty po zakończeniu naboru oraz te, które pomimo zgłoszenia na platformie, nie przekazały skanów dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji, otrzymają od Operatora informację o braku zakwalifikowania do udziału w projekcie.

W przypadku pozostałych firm, Operator dokona weryfikacji przesłanych dokumentów.

W najbliższym czasie, na stronie projektu, zostanie umieszczona informacja o ilości przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku przedsiębiorstw, które przekazały dokumenty w terminie, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację mailowo.


CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE I RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU


Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością zgłoszeń do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”, Operator, firma CERTES, zamyka I rundę naboru zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Firmy, które nie zakwalifikowały się do wzięcia udziału w projekcie, w I rundzie naboru, mogą wziąć udział w kolejnych rundach naboru, które będą ogłaszane na stronie Operatora.


CERTES OGŁASZA I RUNDĘ NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU


Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: od 04.04.2022 r. od godz. 09:00 do 24.04.2022 r. do godz. 24:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał 21 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora: https://menadzer4.certes.pl//

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

  • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.


OGŁOSZENIE I RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU


Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu, która rozpocznie się w pierwszym tygodniu kwietnia.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): zostanie ogłoszony 25.03.2022 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformy rekrutacyjnej Operatora, która zostanie udostępniona na stronie Operatora.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

  • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
  • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.