DOBRY START

 Cel:

 


Poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 240 uczniów ZSTO, ZSTI, ZSP1 (143K, 97M), doskonalenie umiejętności 6 nauczycieli zawodu w ZSP1 (5K,1M) i doposażenie pracowni w/w szkołach.

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Numer: numer projektu: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-098/17

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.


Kwota dofinansowania:

 


757 375,00 zł


Całkowita kwota projektu:

 


757 375,00 zł


Finansowanie projektu:

 


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Główne dzialania:


 1. W latach szkolnych 2019/2020 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
  • Dodatkowe zajęcia umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów
  • Staże zawodowe dla uczniów
  • Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK
  • Doskonalenie umiejętności nauczycieli
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów