Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Efektywna komunikacja w biznesie

Cele szkolenia


Efektywna komunikacja to prawdziwe wyzwanie. Każda osoba jest inna, każda ma inne oczekiwania i potrzeby, które dotyczą preferowanego stylu komunikacji. Zrozumienie różnic między ludźmi jest fundamentalne dla skutecznej komunikacji w zespole. Kiedy w grę wchodzą czynniki utrudniające proces wymiany myśli – takie jak np. presja czasu, stres, duża odpowiedzialność – to klarowne i precyzyjne wyrażanie oczekiwań oraz opinii staje się kluczowe.

Szkolenie otwarte „Efektywna komunikacja w biznesie” pozwoli poznać techniki usprawniające kontakt z drugim człowiekiem w biznesowym kontekście. Warsztatowy charakter szkolenia ułatwia przełożenie nabywanej wiedzy na działanie i wytwarzanie nawyków, które przełożą się na zwiększenie efektywności przyszłych rozmów z kolegami, przełożonymi i podwładnymi.
Program szkolenia

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: